Animals domèstics a les platges

  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Un gos beu aigua d’una font
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
  • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos

Calendari

L’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant estarà oberta durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de setembre de 2017.

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la informació de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d'alcaldia de 4 de desembre de 2014 (CA), vigent actualment, es permet l'accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació d'horaris, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós inclosos; amb l'excepció de permetre l'accés a les platges als gossos d'assistència sense cap mena de limitació.

Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la Platja de Llevant

L’Ajuntament de Barcelona mantindrà, aquest estiu, l’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant, durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de setembre. S’incorporen millores com l’increment de la neteja dels accessos, s’amplien les funcions dels informadors i es reforcen les accions de sensibilització.

Aquesta decisió està avalada per les conclusions positives facilitades per tots els agents implicats: l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA), els departaments de Gestió i Protecció dels Animals, del Cicle de l’Aigua, de Neteja i Gestió de Residus, i pels resultats de l’Enquesta d’ocupació i de satisfacció de les platges de Barcelona que es va fer el 2016, en la qual els mateixos usuaris de la platja de Llevant han donat una nota de 7,7 punts a la iniciativa.

L’Ajuntament de Barcelona ha escoltat les opinions de l’equip tècnic, la Guàrdia Urbana, els veïns de Diagonal Mar i les entitats del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals per fer una valoració conjunta de l’experiència, i ha arribat a la conclusió que es mantingui l’espai incorporant millores amb l’objectiu de fer un espai de lleure i gaudi dels gossos que sigui una mostra de bona convivència. 

Millores per a la temporada 2017

L’Ajuntament de Barcelona, després d’escoltar les aportacions ciutadanes i els equips tècnics i amb l’experiència de la temporada anterior, ha decidit incorporar les millores següents: 

En el mobiliari urbà

- La font de beure o abeurador estarà adaptat a tot tipus de gossos (grans i petits), 
- L’aigua de la dutxa per a gossos sortirà amb més pressió, en lloc de vaporitzada com ho feia l’any passat, 
- En els urinaris urbandogs, s’ha substituït la base metàl·lica per una base plàstica filtrant per reduir la temperatura de la superfície.

Per accedir còmodament a l’espai, es manté la passera existent que arriba fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos que està degudament senyalitzada a l’entrada i a la rampa d’accés a l’espai.

Servei d’informació als usuaris

El servei d’informació està integrat per dos informadors ambientals durant tota la setmana, amb horari de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores, i dissabte i diumenge, de 10.30 a 19.00 hores. Les tasques que duen a terme són funcions de control d’accessos (només hi poden accedir els gossos identificats amb microxip), de repartiment de bosses de recollida d’excrements i d’informació ambiental als usuaris. L’equip d’informadors vetlla pel control d’accés a la platja i la limitació del nombre de gossos i usuaris com a garantia del bon funcionament de l’espai.

Com a millora d’aquest any, els informadors estan també als accessos de la platja perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert per la passera fins a l’entrada de l’espai. 

Paral·lelament, es reforça amb una campanya de conscienciació als usuaris sobre les obligacions amb les seves mascotes, sobre el comportament dins de l’àrea de gossos i de respecte envers la resta de la ciutadania. Es lliurarà un fulletó informatiu que inclou la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques. 

D’altra banda, s’ha incorporat el relat de sensibilització sobre mesures higièniques i obligacions dels propietaris dels animals a diverses activitats organitzades pel Centre de la Platja en la seva programació per a la temporada 2017. Aquest equipament d’educació ambiental, situat als porxos de la platja del Somorrostro, inclou aquests missatges de conscienciació sobre el comportament dels gossos a la platja, tant a les activitats per a grups específics com a les activitats adreçades a tots els públics, com són “Passeig ambiental a la vora del mar” o “Gimcana de les platges i la biodiversitat”.

Operatiu de neteja

L’espai disposa d’un servei de neteja específic amb una brigada d’un operari en torn de mati i tarda tota la setmana, a fi de mantenir els espais adjacents als accessos i el mateix espai net, així com per fer un garbellat manual de la sorra. A més, se segueix mantenint el garbellat mecànic diari mitjançant un tractor. 

Com a millora d’aquest any, s’incrementa la neteja dels accessos que utilitzen els usuaris per accedir a l’àrea de gossos per garantir les màximes condicions d’higiene a tota l’àrea i els voltants. També es reforça la neteja de la part del barri adjacent a la platja de Llevant, per donar resposta a la petició feta pel veïnat. 

Servei de vigilància de la salut

L’espai habilitat disposa d’un servei de vigilància de la qualitat de l’aigua, tal com estableix la Directiva 200/7/CE i un d’específic de la qualitat de la sorra. 

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència que poden accedir-hi sempre.

Comparteix aquest contingut