Àrea per a ciutadans amb gossos

 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos

Calendari

La posada en funcionament de l’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant coincidirà amb la temporada alta de bany. Tanmateix, encara estan pendents de confirmació les dates exactes d’obertura i tancament.

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la informació de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d'alcaldia de 4 de desembre de 2014 (CA), vigent actualment, es permet l'accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació d'horaris, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós inclosos; amb l'excepció de permetre l'accés a les platges als gossos d'assistència sense cap mena de limitació.

Àrea d'accés per a gossos a la Platja de Llevant

Tenint en compte els resultats i la bona acceptació de les dues proves pilot realitzades durant els estius de 2016 i 2017, l’Ajuntament de Barcelona consolida durant la temporada alta de bany un espai d’accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

A data 16 de maig s’ha publicat a la Gaseta municipal l’anunci d'informació pública del decret d’alcaldia relatiu a l'accés d'animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona. El seu annex regula l’espai habilitat per a gossos a la platja de Llevant.

Una vegada aprovat definitivament aquest decret, l’Ajuntament habilitarà l’àrea com a espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, amb un aforament limitat a 100 gossos degudament identificats, per motius de seguretat, que mantindrà les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos puguin sortir-ne.

Disposarà d’un servei d’informació per dur a terme tasques de control d’accessos, seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, servei de neteja i servei de control analític de la qualitat d’aigua i sorra específic de l’espai.

La decisió de consolidar l’àrea d’accés per a ciutadans amb gossos està avalada per les conclusions positives facilitades durant les dues proves pilot per tots els agents implicats: l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA), els departaments de Gestió i Protecció dels Animals, del Cicle de l’Aigua, de Neteja i Gestió de Residus, i pels resultats de l’Enquesta d’ocupació i de satisfacció de les platges de Barcelona realitzada el 2016, en la qual els mateixos usuaris de la platja de Llevant van donar una nota de 7,7 punts a la iniciativa.

Durant l’estiu del 2017, per ampliar aquesta informació, es va fer un estudi qualitatiu per conèixer la percepció i valoració dels diferents perfils implicats en l’experiència, com són els usuaris de la platja de Llevant, els usuaris de l’àrea de gossos, els veïns del barri i altres ciutadans. La postura principal va ser l’acceptació amb una valoració molt positiva de l’àrea.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una valoració conjunta de les experiències i, tenint en compte que la ciutat de Barcelona aposta sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia, pel respecte als drets dels animals i per oferir-los zones on puguin córrer i jugar, ha arribat a la conclusió de mantenir una àrea amb els serveis següents:

 • La platja de gossos com un espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, amb una superfície al voltant de 1.250 metres quadrats i un aforament limitat a 100 gossos, per motius de seguretat, que manté les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos en puguin sortir.
 • Servei d’informació durant tota la setmana que realitza tasques de control d’accessos, ja que només podran accedir-hi els gossos identificats amb microxip; tasques de seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, tant al mòdul d’informació com als accessos a la platja, perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert fins a l’entrada de l’àrea, com a garantia del bon funcionament de l’espai. 
 • Servei de neteja manual mitjançant una brigada tant de l’espai com dels accessos, incloent-hi el buidat de papereres i la neteja mecànica amb el garbellat a la nit mitjançant un tractor a una profunditat aproximada de 8 centímetres, com a la resta de les platges.
 • Servei de control de la qualitat de l’aigua i de la sorra. Segons l’informe de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) de l’estiu del 2017, s’han recollit 259 mostres de sorra i s’han analitzat 914 paràmetres i 36 mostres d’aigua i s’han analitzat 72 paràmetres.

Amb relació al control de qualitat de l’aigua i de la sorra, s’ha establert amb l’ASPB un Protocol de Contingència que inclou un seguit d’actuacions de manteniment i neteja principalment de la sorra en funció dels resultats analítics de control, que durant l’estiu del 2017 no es va activar en cap cas.

 • Campanya informativa a la ciutadania basada en consells de bones pràctiques, la conscienciació de les mesures higièniques com la recollida dels excrements, la utilització dels urinaris de gossos habilitats a l’àrea i la normativa específica per a gossos potencialment perillosos.
 • Mantenir el mobiliari urbà adaptat als usuaris i gossos

Dades d’interès

Amb relació a l’afluència de públic, l’any 2017 va ser de 18.268 gossos, superior a l’any anterior amb 13.241 gossos, si bé el percentatge de nombre de gossos per dia ha baixat de 192 gossos l’any 2016 a 156 gossos l’any 2017, s’ha de tenir en compte que el nombre de dies de funcionament l’any 2016 va ser inferior. En cap cas va sobrepassar el nombre màxim de 100 gossos d’aforament.

Amb relació a la residencia habitual dels usuaris de l’espai, es comprova, per segon any consecutiu, que el percentatge d’usuaris que provenen de la ciutat de Barcelona és més alt en relació amb els usuaris de fora de Barcelona, i també que ha augmentat respecte l’any 2016, d’un 67% l’any 2016 a un 79% l’any 2017.

Igual que l’any anterior, durant l’experiència no s’ha detectat cap incident remarcable, i ha esdevingut així un espai de lleure i gaudi dels gossos i una mostra de bona convivència. 

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència, que poden accedir-hi sempre.

 

Calendari

La posada en funcionament de l’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant coincidirà amb la temporada alta de bany. Tanmateix, encara estan pendents de confirmació les dates exactes d’obertura i tancament.

Més informació

Comparteix aquest contingut