Ampliació i modernització de l'equip humà municipal

Fins al mes de juny d'enguany, s'han incorporat 510 treballadors i treballadores a la plantilla municipal. Es tracta d'una mica més d'una quarta part de les 1.900 noves places previstes dins del Pla de recursos humans d'aquest mandat entre oferta pública i borses de treball, que vol modernitzar l'estructura i recuperar capacitat de gestió dels serveis. El gruix de les noves incorporacions està destinat a reforçar els serveis a la ciutadania, concretament als serveis socials, l’educació i les polítiques de proximitat dels districtes.

09/07/2017 12:07h

Daniel Guillen

S’impulsa l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència amb la contractació de 102 professionals, en part per la internalització dels punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) i del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i en part per reforçar les oficines d’atenció al ciutadà, el pla “Barcelona, ciutat refugi”, així com altres sistemes d’informació a la ciutadania.

Per donar una resposta adequada a l’augment de la demanda de serveis socials de la ciutadania, s’han incorporat 64 professionals en els equips d’atenció a la infància i adolescència i en els serveis de persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar l’atenció dels serveis socials bàsics i l’atenció a la infància en risc. També s’han incorporat 34 professionals a l’Institut Municipal d’Educació per satisfer les necessitats del procés de gestió directa de tres escoles bressol i la previsió d’obertura de deu escoles noves.

El consistori ha contractat 69 persones per donar un nou impuls a les campanyes vinculades a la inspecció d’habitatges d’ús turístic, a més d’alguns dels projectes de transformació de la ciutat, com ara els diferents plans de barri. Als districtes s’han incorporat un total de 105 professionals per adequar els equips de llicències i inspecció, i per reforçar l’estructura municipal al territori.

Les 510 noves incorporacions representen la meitat de les necessitats identificades de l’estructura de l’Ajuntament, tenint en compte les previsions de baixes, jubilacions i la manca de recursos o l’interinatge sostingut i generalitzat en serveis i funcions bàsiques.

Més informació