Classes orals d'anglès gratuïtes per a 650 alumnes de primària i d'ESO

Un total de 22 escoles i 28 instituts participen en el programa "Èxit anglès", que ajuda l’alumnat a millorar el seu anglès oral i dona formació als docents dels centres educatius per millorar les seves metodologies d’ensenyament i introduir noves tècniques didàctiques.

09/11/2017 13:25h

Redacció

Els alumnes són estudiants de sisè de primària a quart de secundària, amb un nivell mitjà d’anglès, però amb possibilitats de millorar pel que fa a l’expressió oral. La voluntat és donar una empenta en la fluïdesa d’aquests alumnes en llengua anglesa, i que a les classes d’anglès ordinàries la llengua oral hi sigui més present. Per aconseguir-ho, es dona, també, formació als seus mestres d’anglès, així com als mestres i professors que imparteixen altres assignatures en anglès.

En total, la prova pilot ha començat el curs escolar 2017-2018 amb 560 alumnes d’ESO i 90 de primària, és a dir, 650, i faran 2 sessions setmanals d’1,5 d’hores des del 23 d’octubre de 2017 fins al 31 de maig de 2018. La voluntat és anar ampliant el nombre d’alumnes més enllà dels 650 a mesura que es consolidi la metodologia en anys successius.

Les sessions per als alumnes són impartides pels anomenats Great Friends, estudiants d’universitat o cicles formatius de grau superior, d’entre 20 i 30 anys, que acreditin un nivell mínim de coneixement d’anglès B2.  Aquests han estat seleccionats a través d’una entrevista feta per professionals de l’EOI Barcelona Drassanes. S’ha fet la selecció i han rebut una formació sobre noves metodologies pedagògiques, de manera que les sessions no tenen res a veure amb classes magistrals, sinó que es basen en diferents activitats i jocs que faciliten l’aprenentatge de l’anglès.

Més informació