Delimitada la Zona de Baixes Emissions definitiva i les restriccions

L’acord delimita definitivament la Zona de Baixes Emissions on seran d’aplicació les restriccions a partir de desembre de 2017. També fixa els vehicles afectats, l'àmbit territorial, els horaris i la senyalització. La restricció s’estableix entre les 7.00 i les 20.00 hores de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d’ajustar, per als vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT i les diverses excepcions.

26/07/2017 12:35h

Ecologia Urbana

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat han definit i acordat les condicions i característiques de la zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les condicions de les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació entre l’hivern i la primavera 2017-2018.

A partir de l’1 de desembre del 2017,en situació d’episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit-DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta Zona de Baixes Emissions (ZBE).

Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció són els que no tenen etiqueta i corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4).

Entre l’hivern de 2017 i la primavera de 2018 es fa una exempció temporal a les furgonetes (d’EURO 1 a EURO 4) i només es restringeix el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors a 1997).

Així mateix, en aquest període, en cas d’episodi, podran circular les motos, mentre no s’hagin lliurat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles.

Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Amb aquest acord s’avança en el compromís adquirit per lluitar contra la contaminació i millorar de la qualitat de l’aire pres per cadascun dels municipis i pel plenari de l’AMB i es dóna resposta als compromisos adquirits a la Cimera de la Qualitat de l’Aire, definint, abans d’estiu, les característiques de la principal Zona de Baixes Emissions de la metròpolis, en sintonia al que ja han fet més de 220 ciutats d’Europa.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que “la lluita contra la contaminació és una prioritat de ciutat i una prioritat de salut pública”.

“No podem permetre’ns els actuals llindars d’emissions, cal prendre mesures valentes i estructurals per revertir aquesta situació i no aplicar-les seria una irresponsabilitat” ha afirmat Sanz, que ha recordat que l’Ajuntament de Barcelona està treballant amb el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb 58 actuacions concretes i ha reclamat la implicació de totes les administracions i municipis per fer front a aquesta situació.

“Excedir els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica associa amb més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn metropolità. La Unió Europea ens avisa reiteradament amb amenaces de sancions i els nostres conciutadans ens demanen respostes. Els continus incompliments d’altres administracions no ens serviran perquè des de l’AMB no eludirem la nostra responsabilitat” ha exposat el vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Delimitació de l’àmbit territorial

Concretament, la zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona on, entre d’altres mesures, s’establiran aquestes restriccions en cas d’episodi ambiental de contaminació inclou:

Barcelona (excepte els barris de Collserola i la Zona Industrial de Zona Franca), gairebé tot el municipi de l’Hospitalet, les àrees de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior de rondes, i gairebé tot el municipi de Sant Adrià de Besòs.

Horaris, dies i excepcions

A partir de l’1 de desembre de 2017, un cop declarat l’episodi de contaminació per part de la Generalitat, les restriccions de trànsit s’estableixen entre les 7.00 i les 20.00h de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d’ajustar, de l’endemà de la declaració fins el dia de declaració de final d’episodi.

Per tant, els vehicles afectats només podran circular, mentre duri l’episodi, en la franja horària de les 20.00h a les 06.59h de dilluns a dijous, i tots els caps de setmana i festius. Resta pendent d’ajustar-se l’horari de la restricció dels divendres.

Excepcions

L’acord definitiu entre els consistoris i l’AMB determina que les excepcions permanents per a les restriccions a partir d’1 de desembre de 2017, en cas d’episodi de contaminació en la zona de l’àmbit de Rondes de Barcelona, seran vehicles d’emergència (policia, bombers, ambulàncies), vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR) i serveis bàsics (mèdics i funeraris)

Igualment, hi ha excepcions transitòries durant l’hivern-primavera 2017- 2018 (que es reevaluaran per al següent protocol 2018-2019), en casos d’episodi per als següents vehicles: motos (pendent etiquetatge ambiental oficial per part de la DGT), camions, autocars i autobusos, i furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3

Senyalització viària per restringir la circulació

La senyalització viària, presentada recentment al III Consell de Mobilitat de l’AMB, s’instal·larà entre els mesos d’octubre i novembre a les sortides de les Rondes i els àmbits urbans inclosos a la Zona de Baixes Emissions per indicar-ne la seva delimitació i quins vehicles queden autoritzats en situacions de restricció de circulació dels vehicles més contaminants.

Per completar l’efectivitat d’aquesta zona de baixes emissions, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona demanen a la Generalitat i al Servei Català de Trànsit (SCT) la senyalització corresponent en les vies de la seva competència, com és el cas de la B-23, C-31, C-32, C-33 I C-58, d’acord amb els compromisos de limitacions de vehicles adoptats per la Generalitat de Catalunya.

Diferència entre avís preventiu i episodi de contaminació

Per no crear confusió a la ciutadania, és molt important diferenciar entre avís preventiu de contaminació, que segons les estadístiques pot donar-se fins a 20 dies l’any, i l’episodi de contaminació, que segons les estadístiques, pot donar-se un màxim de 3 cops l’any amb durades d’entre 1 i 3 dies.

L’avís preventiu no implica restriccions, mentre que l’episodi de contaminació si que va lligat a les restriccions de la zona d’interior de rondes per als turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B).

Comissió Permanent i Protocol d’Activació de les Restriccions

El proper mes de setembre es crearà una Comissió Permanent, formada per l’AMB i pels cinc ajuntaments metropolitans implicats (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat), que controlarà el desplegament operatiu de la Zona de Baixes Emissions: determinació dels punts i operativa de control, coordinació entre les Guàrdies urbanes, operativa de senyalització i comitè de crisi.

També es formalitzarà un Protocol d’Activació de Restriccions ZBE Àmbit Rondes de Barcelona.

Aquest permetrà, en el moment en què la Generalitat activi l’episodi de Contaminació, posar en marxa totes les actuacions previstes per l’AMB i cada municipi, inclosa l’operativa de restriccions, tant a nivell tècnic com de comunicació a premsa i ciutadania.

Objectiu 2020 a la ZBE de l’Àmbit de les Rondes de Barcelona

Amb l’aprovació d’avui, es defineixen les condicions i característiques de la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació.

Tal i com estableix el programa de mesures de l’Ajuntament de Barcelona i l’acord assolit pels 36 municipis metropolitans en el plenari de l’AMB, aquestes restriccions que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament permanents a partir del gener de 2019.

Així, es començarà pels turismes EURO 1 i les furgonetes pre EURO1 al gener de 2019 i es faran extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener de 2020, on estaran desplegades totes les mesures d’impuls de transport públic, aparcament i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.