En marxa el nou carril bici del carrer Cartagena

El nou carril bici habilita una nova connexió per bicicletes mar muntanya i incorpora un disseny inèdit en els seus encreuaments amb els carrils de Provença i Consell de Cent. Aquestes interseccions habiliten espais d'espera amb la finalitat que les maniobres de gir dels ciclistes siguin més segures i confortables.

11/04/2017 13:56h

Ecologia Urbana

La xarxa de carrils bici continua ampliant-se amb l’objectiu de millorar la mobilitat ciclista a la ciutat.

L’últim carril a inaugurar-se ha sigut el del carrer Cartagena, que connecta amb travessera de Gràcia i  el carrer del Consell de Cent i té una llargària de 1.217 metres.

Aquesta nova infraestructura ciclista comunica el Guinardó amb la platja de la Nova Icària amb un carril bidireccional que té continuïtat per la plaça de les Glòries i el carril del carrer d’Àlaba.

Avui en dia connecta amb els carrils de travessera de Gràcia a la seva part muntanya i amb els carrils bici de Provença i Consell de Cent. En un futur proper també ho farà amb els carrils del carrer de Sant Antoni Maria Claret i del carrer de la Indústria que completaran l’eix horitzontal de la xarxa ciclista des de Gràcia fins a la Meridiana.

Cruïlles pilot

Com a novetat, el nou carril bici del carrer Cartagena incorpora un disseny inèdit en els seus encreuaments amb els carrils de Provença i Consell de Cent.

Aquestes interseccions, que fins ara no s’havien implementat mai a Barcelona, habiliten espais d’espera amb la finalitat que les maniobres de gir dels ciclistes siguin més segures i confortables. Prenen com a base la fitxa H-3e del Manual de disseny de carrils bici i adapten els gir per millorar la seguretat viària dels ciclistes.

En el cas de la cruïlla Cartagena – Provença si donen 12 moviments ciclistes possibles. S’ha dissenyat en un dels xamfrans el que anomenarem xamfrà bici (bikecorner), un espai pensat exclusivament per l’ús dels ciclistes. A tocar de la vorera, punts d’ancoratge i a continuació els carril bici protegits del girs d’altres vehicles per un cordó de places d’aparcament per motos en calçada. S’ha implementat una petita rotonda d’espera per facilitar el gir entre carrils per quan la bicicleta ho vol fer en la mateixa fase semafòrica que els vehicles motoritzats que circulen en sentit contrari a les bicicletes.

A les noves cruïlles també s’hi ha instal·lat una senyalització especifica i nous semàfors.

El disseny dels dos encreuaments és el resultat de les aportacions sorgides en el marc del grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat creat per a la redacció del Manual de Carrils Bicicleta.

En les pròximes setmanes, es farà un seguiment del funcionament d’aquestes interseccions per tal d’avaluar-ne l’operativitat i fer, si cal, els ajustos pertinents.

Una estratègia global

La inauguració del nou carril bici del carrer Cartagena s’engloba en l’estratègia que està desplegant el Govern Municipal per continuar ampliant la infraestructura de vies de la ciutat destinades a la circulació de la bicicleta durant aquest mandat, en la línia que fixa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018.

La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és que a finals de l’any 2018 el 95% de la població de la ciutat disposi de com a mínim un carril per a bicicletes a 300 metres de distància del seu domicili.

Podeu estar al cas  l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i seguir el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.

 

 

Més informació