Es destinen 2.600.000 euros a les beques per fer esport extraescolar

12/11/2016 11:47h

Redacció

L’Institut Barcelona Esports ha augmentat els ajuts en 1 milió d’euros, i s’han subvencionat el 100% de les sol·licituds que complien els requisits. Les beques van dirigides a infants i joves de famílies amb rendes baixes per promoure la pràctica de l’esport fora de l’horari escolar.

En concret, es destinaran 2.626.327 euros a les beques que corresponen a la convocatòria per al curs 2016-2017. A partir de la setmana del 14 de novembre, s’informarà les famílies sobre els resultats.

Per al comissionat d’Esports, David Escudé, “l’esport en edat escolar ha de ser considerat com un dret dels infants, per la importància que té en la seva formació personal i el seu desenvolupament emocional”, i ha afegit que per aquesta raó “la situació econòmica de la família no pot ser un impediment per a aquest dret dels infants”.

En aquesta línia, s’han atorgat 12.186 subvencions, un 90% de les sol·licituds rebudes. Les demandes denegades no complien els requisits establerts en la convocatòria (sobrepassar la renda màxima marcada, edats no vàlides, renúncies, entre altres motius).

Els cinc districtes que concentren la major part de subvencions atorgades són Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Pel que fa a la modalitat esportiva, els esports col·lectius concentren un 62,22% dels ajuts, seguits de les activitats artísticocorporals, amb un 17,02%. Pel que fa a les franges d’edat, les de 8-9 anys i 10-11 anys s’emporten el percentatge més alt.

Més informació