Gràcia impulsa un curs per potenciar la gestió cultural professionalitzada

14/03/2017 16:38h

Redacció

Barcelona Activa posa en marxa un programa de formació per a entitats culturals de Gràcia, que pretén potenciar la gestió professionalitzada, fomentar les bones pràctiques de gestió cultural i possibilitar un espai relacional d’intercanvi.

El curs, que comença dimarts, 14 de març, a la tarda (17.30 hores) al Centre Cívic El Coll – La Bruguera, l’impartiran professionals de Barcelona Activa i de l’àmbit de la gestió cultural. La matèria en què s’instruirà els participants es divideix en cinc mòduls bàsics i té una durada de 45 hores, repartides des de mitjan març fins al juliol. El programa formatiu ha estat organitzat pel Districte de Gràcia, i l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya és l’encarregada de dirigir-lo, coordinar-lo i valorar-lo. A partir de la setmana vinent, les classes es faran els dilluns a la tarda.

El contingut del curs fa referència als temes següents: planificació, models de gestió i plans de viabilitat dels projectes culturals i comunicació i gestió de públics en els projectes culturals, posant l’accent en les xarxes socials i el màrqueting digital. També s’estudiaran casos reals i s’analitzaran els punts forts i febles dels projectes de les entitats participants, la seva gestió i viabilitat.

Prop d’una vintena d’entitats del districte participaran en aquesta iniciativa formativa, que s’adreça a les entitats culturals professionals de Gràcia o a les que, encara que no disposin d’una estructura professional, tenen una gestió complexa o una dimensió econòmica i financera important.