La futura plaça del parc de Joan Miró serà un espai de reunió ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona reurbanitzarà la superfície del futur parc de neteja subterrani que s'està construint al parc de Joan Miró, al districte de l'Eixample. El Govern municipal ha aprovat un pressupost inicial de 3,7 milions d'euros per a aquest projecte urbanístic, que pretén crear una plaça a la superfície d'aquesta àrea que pugui convertir-se en un espai de reunions cíviques al voltant de l'escultura 'Dona i ocell', de Joan Miró. L'inici de les obres està previst per al primer trimestre de l'any que ve.

22/10/2017 12:02h

Redacció

La urbanització preveu crear una plaça que es convertirà en una àgora o espai de reunions cíviques al voltant de l’escultura de Joan Miró, amb àrees de descans sobre gespa i punts de contemplació de l’obra envoltada d’aigua. Es proposa dotar la plaça d’una font seca i una pèrgola per desenvolupar activitats i usos protegits del sol que, a més, s’aprofitarà per instal·lar-hi plaques solars fotovoltaiques que necessita el parc de neteja.

Des del carrer d’Aragó s’hi accedirà a través d’una inclinació de l’asfalt de la vorera cap a l’àgora de la nova plaça. Serà una passarel·la verda, ja que s’hi plantaran tipuanes, i facilitarà l’accés a l’espai a les persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, els vehicles de manteniment podran entrar a la superfície elevada de la plaça. D’altra banda, l’accés des del carrer de Tarragona serà possible gràcies a un pas de pendent molt suau que accedirà fins prop de l’escultura.

L’obra es desenvoluparà en dues fases i amb una durada total de catorze mesos. La primera, que s’allargarà durant set mesos, abordarà la part de la plaça no ocupada per la caserna de bombers i les diferents actuacions necessàries a les zones afectades per la construcció del nou parc de neteja, actualment en execució. La segona, amb una durada també de set mesos, correspondrà a l’espai que ocupa l’actual caserna de bombers, i es portarà a terme un cop s’enderroqui l’edifici, actuació que encara no té una data prevista.

Obres del futur parc de neteja

Des de l’abril del 2016, estan en marxa les obres al subsòl del parc de Joan Miró per construir-hi el nou centre tècnic i logístic dels serveis de neteja de l’Esquerra de l’Eixample. S’hi destinen 9,7 milions d’euros i està previst que es posi en marxa al febrer del 2018. Tindrà capacitat per a 290 operaris i 70 vehicles de servei, que s’ubicaran en un edifici soterrat de 3.556 metres quadrats, eficient energèticament i integrat en el paisatge dins un espai urbà consolidat.

El futur parc de neteja substituirà els centres de treball del carrer del Comte Borrell i en part els dels carrers d’Alí Bei i de Mallorca, des d’on es presta el servei actualment. El futur parc de neteja permetrà mantenir la proximitat i l’eficiència del servei, i farà compatible aquesta activitat amb el descans dels veïns.

 

Més informació