La Guàrdia Urbana de Barcelona intervé 171,1 quilograms d’aliments malmesos de tretze establiments alimentaris de la ciutat

28/11/2017 12:47h

Comunicació Guàrdia Urbana

  • Els agents del cos de policia barceloní, amb col·laboració amb tècnics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, han dut a terme una campanya a tota la ciutat per garantir les condicions higienicosanitàries dels establiments que treballen amb aliments
  • En total, s’han inspeccionat 49 locals, en 5 dels quals s’han establert cessaments temporals d’activitat.

La Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme diverses actuacions en el marc de les tasques de policia administrativa i una és el control de la normativa amb relació als establiments alimentaris, tant pel que fa referència a la mateixa legislació alimentària com a la resta de normatives municipals (tècniques, administratives i de seguretat).

Amb aquest objectiu, aquest mes de novembre els agents de la Guàrdia Urbana han dut a terme l’Operació Rebost, centrada a garantir que els aliments que es venen als diferents establiments de la ciutat compleixin les garanties higienicosanitàries pertinents. En l’operació han participat els serveis d’inspecció de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que exerceix l’autoritat sanitària a la ciutat i al llarg de tot l’any executa la vigilància i control en establiments alimentaris, comerços i bars i restaurants, entre altres.  En el marc d’aquestes tasques, l’ASPB és l’organisme encarregat de tramitar les denúncies per infraccions quant a higiene dels aliments i seguretat alimentària a la ciutat.

Els objectius del dispositiu han estat els següents:

  • Comprovar les normes de l’establiment amb relació a l’activitat i les normes municipals, en coordinació amb els serveis tècnics de cada districte.
  • Augmentar la seguretat i les condicions tecnicoalimentàries, mitjançant la inspecció i el control dels establiments i donant suport als inspectors de l’Agència de Salut Pública en aquest control i compliment de la normativa d’alimentació.

Durant aquest període, cada unitat territorial de la Guàrdia Urbana ha inspeccionat diferents establiments alimentaris en els quals es treballa principalment l’elaboració dels aliments, com ara restaurants, carnisseries, comerços alimentaris on es té coneixement de l’elaboració i l’envasament de productes nacionals i d’altres països per a la venda minorista, rostisseries i locals d’elaboració d’aliments per emportar o per consumir al mateix establiment, entre altres. Els locals per inspeccionar s’han determinat en funció de queixes rebudes en cada districte i d’acord amb les observacions realitzades pels agents de les mateixes unitats territorials.

El cos de policia barceloní ha inspeccionat un total de 49 locals de la ciutat per tal de verificar que complien les normatives reglamentàries.

Fruit d’aquesta tasca, els agents juntament amb els inspectors de l’Agència han detectat tretze establiments on s’han hagut d’intervenir aliments per les males condicions de conservació i higienicosanitàries.

En quatre establiments s’ha dictat el cessament temporal de l’activitat per causes relacionades amb la higiene i en un per falta d’aigua. Els locals només podran tornar a obrir si reparen les deficiències de conservació detectades i seran objecte d’un seguiment fet per l’ASPB.

En total, s’han intervingut 171,1 quilograms d’aliments en mal estat, que s’han dut a un punt verd de la ciutat per destruir-los. Els principals motius han estat: mal estat de conservació (trencament de cadena de fred, envasats sense condicions sanitàries adients, males condicions higièniques en els llocs de conservació) i aliments caducats.

A banda, i en el marc de les inspeccions als 49 locals, els agents han posat un total de 155 denúncies per altres infraccions administratives.

Les més habituals han estat insuficiència o mal funcionament de les instal·lacions de protecció contra incendis o la interposició d’elements que impedeixen la visió o l’ús dels equips contra incendis, mal estat de conservació del local amb minva de la higiene necessària, venda d’aliments no aptes per al consum, manca d’assegurança de responsabilitat civil, greu mancança en les condicions higièniques per tenir repercussió directa en la salut, venda d’articles o productes no autoritzats i manca de fulls de reclamació.

Durant el 2016, dins de la seva activitat ordinària, l’ASPB va inspeccionar 828 establiments minoristes alimentaris, amb un total de 1.392 actuacions, i va completar igualment 2.839 inspeccions en establiments de restauració de Barcelona. El resultat d’aquesta acció de vigilància i control confirma que més del 90% d’operadors presenten un compliment alt de la normativa vigent.

Convé recordar, en aquest context, que els resultats de l’Operació Rebost no són indicatius de la situació global dels establiments a Barcelona, sinó que responen a incompliments o problemàtiques específiques. Aquestes possibles irregularitats es detecten per la col·laboració ciutadana, a petició de diferents organismes o perquè els negocis que les protagonitzen han estat implicats en incidències anteriors.

Enllaç vídeo: http://www.ajuntamentbarcelonapremsa.info/download/Rebost2017.m4v