La identitat arquitectònica d'Horta no es toca

La Comissió de Govern ha aprovat una sèrie d'accions amb l'objectiu de protegir de manera especial la trama del nucli antic d’Horta, que des dels anys cinquanta del segle passat pateix la pressió edificativa i la desaparició consegüent de part del seu teixit tradicional.

02/07/2017 10:30h

Redacció

A fi de preservar aquest conjunt de gran valor arquitectònic, històric i identitari, s’ha aprovat la suspensió, per un període màxim d’un any, de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació d’obra nova, de gran rehabilitació, d’increments de volum o sostre i d’enderroc de construccions. Aquestes mesures s’aplicaran a la zona que inclou el nucli antic d’Horta, la plaça de Bacardí, els carrers de Campoamor i Salses i les Cases dels Periodistes.

Durant aquest període de suspensió s’estudiarà la tramitació d’un pla especial urbanístic que permeti garantir el manteniment dels valors del teixit antic d’aquestes zones i definir estratègies d’intervenció que en fomentin la rehabilitació.

L’objectiu és preservar el patrimoni arquitectònic i històric del barri, com les típiques parcel·les allargades de la dreta del carrer d’Horta, amb la casa situada al nord i el jardí orientat cap al sud. També es volen protegir les cases unifamiliars amb pati a l’interior d’illa del carrer de Chapí, les torres modernistes i la ciutat jardí dels carrers de Campoamor i Salses, o les promocions d’habitatges unifamiliars aïllats de determinats col·lectius, com ara les cooperatives dels periodistes, a la Font d’en Fargues i Can Baró.

Aquest pla de protecció, emmarcat dins la mesura de govern “Barcelona arquitectura, ciutat patrimoni”, se suma a les actuacions iniciades a les cases fàbrica i fàbriques del Raval, al districte de Ciutat Vella, i als nuclis antics de Vallcarca, Gràcia, i Sant Andreu, entre altres.