Les rambles de Fabra i Puig i l'Onze de Setembre tindran paviment nou

21/01/2017 12:18h

Cèlia Muns Prats

El districte de Sant Andreu ha iniciat les obres de renovació del paviment d’aquest passeig, que es faran en quatre etapes, que corresponen a quatre trams diferents. Així es pretén millorar la urbanització de la zona per afavorir-hi l’oci, les passejades i l’activitat comercial. A més, l’actuació forma part de la reordenació singular de terrasses.

La primera fase, que ja està en marxa, comprèn el tram entre els carrers de Santa Coloma i Gran de Sant Andreu, amb una superfície de 2.113 metres quadrats i un pressupost de 156.010 euros. A continuació es treballarà en el tram entre els carrers del Segre i de Santa Coloma, i les dues últimes fases corresponen als trams entre els carrers Gran de Sant Andreu i el de les Monges i entre el carrer de les Monges i de Concepció Arenal. Es preveu que les actuacions de la rambla de l’Onze de Setembre acabin a finals d’aquest any i que les de la rambla de Fabra i Puig s’enllesteixin al llarg d’aquest mandat.

El paviment actual d’aquest passeig, que té dos noms però és unitari i té continuïtat total, es troba deteriorat i en mal estat. És per això que les obres el substituiran per un de més versàtil i resistent. L’espai estarà dotat de dos fils conductors: una part de paviment d’asfalt llis, amb una franja de 3,80 metres d’amplada, al costat esquerre, per col·locar-hi terrasses, i una altra franja de paviment d’asfalt gravat de la superfície al costat dret, en sentit sud-nord, per al trànsit de vianants.

A més, aprofitant aquesta actuació de millora i manteniment, es crearà una canalització soterrada perquè els establiments hi puguin passar les instal·lacions d’enllumenat de les terrasses i així evitar cablejat aeri a la rambla.

El projecte es troba dins la nova reordenació singular de les terrasses d’aquestes rambles, que actualment es troba en fase de tramitació. Ara les taules i les cadires estan col·locades en forma de ziga-zaga i dificulten el pas dels vianants en alguns trams. Amb la nova col·locació, les terrasses s’ordenaran en un sol costat del passeig central i en grups reduïts per no crear una barrera contínua.