L'urbanisme barceloní incorpora la mirada de gènere per uns carrers i places per a tothom

20/03/2017 19:29h

Redacció

El model urbanístic municipal incorporarà criteris i mecanismes de gènere, entesos amb conceptes tals com família, criança, seguretat i accessibilitat, entre altres. Aquesta perspectiva de gènere guiarà totes les polítiques urbanístiques per tenir en compte les necessitats de la vida quotidiana i garantir l’ús equitatiu de tots els espais de la ciutat.

Els criteris de gènere es tindran en compte tant a escala política com tècnica en el conjunt d’actuacions, programes i polítiques públiques urbanístiques per enfortir la xarxa de barris, els espais de relació i els equipaments quotidians. La projecció de carrers, places, jardins i parcs tractarà de millorar la percepció de seguretat evitant els racons i les zones fosques. La mirada de gènere també implica incrementar i millorar l’accessibilitat a tots els mitjans de transport, tant per a cotxets com per a cadires de rodes, caminadors i carretons d’anar a comprar, i obliga a millorar la freqüència del transport públic, tant de dia com de nit.

L’objectiu és aconseguir que l’espai públic respongui a totes les necessitats de forma equitativa. “Estem fent el que fa temps ens havia demanat el veïnat i ho fem des del compromís d’un govern feminista”, ha dit la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, durant la presentació de la mesura als mitjans de comunicació. La mesura afecta tots els àmbits de l’urbanisme: des del planejament urbanístic fins a la mobilitat. A més, tant la urbanització com la senyalització, l’enllumenat i el mobiliari urbà tindran en compte la mirada de tothom, segons Sanz.

“La mesura vol recollir veus i mirades diferents dels barris per construir la ciutat i posar en relleu l’urbanisme de les petites coses”, ha afegit la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez. Aquesta mesura és fruit del treball conjunt de les àrees d’Ecologia Urbana i de Feminismes i LGTBI. Pérez ha destacat la importància de considerar aspectes propis del col·lectiu de les dones a l’hora de dissenyar l’urbanisme a la ciutat, tenint en compte, per exemple, la mobilitat i els horaris de treball o la percepció de seguretat.

Petits i grans projectes

La mesura preveu actuacions concretes en tots els àmbits, segons ha explicat Sanz. En concret, s’incorporaran criteris d’igualtat de gènere en projectes urbans de gran transcendència, entre els quals cal destacar:

  • La transformació de la Meridiana: millora de la connexió dels barris.
  • Superilles: indicadors nous en la revisió dels projectes.
  • Nova xarxa de bus i bicicleta: millores en la connectivitat, l’accessibilitat i la percepció de la seguretat.
  • Pla de barris: es farà amb la perspectiva de gènere.
  • Marxes exploratòries: es faran deu noves marxes amb visites in situ al territori amb personal tècnic i veïnat per fer una diagnosi i respondre a les necessitats de la vida quotidiana.
  • Mapa de la xarxa quotidiana a Gràcia: projecte pilot per fer un mapa a escala que inclogui equipaments, espais públics i altres serveis i on s’indiquin rutes accessibles i segures.
  • Impuls al polígon industrial del Bon Pastor i al torrent d’Estadella: es tindran en compte la mobilitat i la seguretat, la millora del disseny de l’espai urbà i les polítiques d’ocupació i gènere.

Janet Sanz ha destacat que aquestes actuacions també requereixen un canvi institucional, i en aquest sentit ha anunciat que es farà formació en perspectiva de gènere i que a finals del 2017 hi haurà operatiu un manual amb criteris de gènere per al personal tècnic.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia