Nova organització del Govern municipal

Tres nous comissionats s'incorporen a l'equip de govern a les àrees d'Esports, de Cultura i d'Empresa i Innovació. El Govern municipal quedarà organitzat en quatre tinències d'alcaldia. La primera, l'àrea d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, encapçalada per Gerardo Pisarello. La segona, l'àrea de Drets Socials, amb Laia Ortiz al capdavant. La tercera tinència, amb Jaume Asens, correspon a l'àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència. I la quarta tinència d'alcaldia, l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, encapçalada per Janet Sanz.

16/11/2017 15:30h

Helena Mercadal

La nova organització del Govern municipal comporta canvis pel que fa a la distribució d’àrees dins de l’equip de govern. El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, assumeix les àrees de Comerç i Mercats. El comissionat d’Educació, Miquel Essomba, suma també les àrees d’Infància i Joventut, i l’àrea de Gent Gran l’assumeix la tinenta d’alcaldia Laia Ortiz. Joan Subirats, és el nou comissionat de Cultura, Lluís Gómez, el de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació i Marta Carranza, d’Esports. Pel que fa als districtes, Gerardo Pisarello és el nou regidor de l’Eixample; Jaume Asens, de Sarrià – Sant Gervasi, i Laia Ortiz, la regidora de Sant Andreu.

Aquest és l’organigrama del Govern municipal:

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat.
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia. Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals.
Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia. Àrea de Drets Socials.
Jaume Asens, tercer tinent d’alcaldia. Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.
Janet Sanz, quarta tinenta d’alcaldia. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Primera tinència d’alcaldia. Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals:

Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia.
Eloi Badia, regidor de Presidència.
Laura Pérez, regidora de Relacions Internacionals.
Agustí Colom, regidor d’Empresa, Turisme i Comerç i Mercats.
Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.
Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i Innovació Digital.
Ricard Vinyes, comissionat de Programes de Memòria.
Lluís Gómez, comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació.

Segona tinència d’alcaldia. Àrea de Drets Socials:

Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldia.
Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge.
Gemma Tarafa, comissionada de Salut.
Miquel Essomba, comissionat d’Educació, Infància i Joventut.

Tercera tinència d’alcaldia. Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència:

Jaume Asens, tercer tinent d’alcaldia.
Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.
Gala Pin, regidora de Participació i Districtes.
Fernando Pindado, comissionat de Participació.
Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat.
Marta Carranza, comissionada d’Esports.
Joan Subirats, comissionat de Cultura.

Quarta tinència d’alcaldia. Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat:

Janet Sanz, quarta tinenta d’alcaldia.
Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat.
Eloi Badia, regidor d’Aigua i Energia.
Francesc Ximeno, comissionat d’Ecologia.

Regidors de Districte:

Gala Pin, regidora de Ciutat Vella.
Gerardo Pisarello, regidor de l’Eixample.
Laura Pérez, regidora de Sants-Montjuïc.
Agustí Colom, regidor de les Corts.
Jaume Asens, regidor de Sarrià – Sant Gervasi.
Eloi Badia, regidor de Gràcia.
Mercedes Vidal, regidora d’Horta-Guinardó.
Janet Sanz, regidora de Nou Barris.
Laia Ortiz, regidora de Sant Andreu.
Josep Maria Montaner, regidor de Sant Martí.