Nova zona de l'Àrea a la Sagrera

16/12/2016 14:21h

Eduard de Vicente

Els veïns del barri de la Sagrera disposaran, a partir del 21 de desembre, d’una nova zona de l’Àrea amb gairebé 900 places d’aparcament preferent per a residents.

Més de 5.500 veïns podran fer ús d’aquestes places per estacionar els vehicles a la nova zona 22 i rebran la targeta que els acreditarà com a usuaris durant els propers dies.

Què és l’Àrea?

L’Àrea es va implementar a Barcelona el maig del 2005. És un sistema d’ordenació integral de l’estacionament a la calçada en què tot l’espai d’aparcament dins la zona de regulació es distribueix —d’acord amb unes prioritats— i es regula mitjançant unes normes i unes tarifes. Aquest concepte integral de la regulació té l’efecte de dissuadir viatges que tenen com a destí la zona regulada i reduir, així, les tensions sobre el trànsit. Com que la regulació es fa essencialment en horari diürn, aquest efecte dissuassiu es produeix solament de dia, ja que no és necessari ni a les nits ni en dies festius. L’Àrea es configura en diferents tipus de places: blaves, verdes, verdes exclusives per a residents, distribució urbana de mercaderies, motos, autocars i altres (reserves especials, etc).