Obert a la circulació de bicicletes el nou carril bici de Ramon Turró

El nou tram de carril bici dona continuïtat al carril existent al mateix carrer entre Wellinton i rambla del Poblenou configurant-lo com un eix horitzontal al districte de Sant Martí creuat i amb connexió als eixos verticals de Marina, Àlaba, Ciutat de Granada, i en el nou tram Bac de Roda i Selva de Mar.

13/04/2017 17:00h

Ecologia Urbana

Els treballs que s’hi han desenvolupat han estat la instal·lació de nova semaforització especifica per a bicicletes, s’ha millorat l’estat del paviment. També s’ha instal·lat senyalització horitzontal i vertical del carril bici d’acord amb el Manual de disseny de carrils bici i s’hi ha col·locat les proteccions pròpies del carril bici.

El carrer Ramon Turró ha canviat la configuració de la seva secció anul·lant un carril de circulació i desplaçant l’estacionament del costat mar cap al centre de la calçada.

Al tram entre el carrer de Bilbao i Rambla del Poblenou el carril bici transcorre pel c. Joncar que està en obres de reurbanització, i només s’ha adaptat la senyalització.

Nova cruïlla pilot

Com a novetat, el nou carril bici del carrer Ramon Turró incorpora un disseny inèdit en els seus encreuaments amb el carril de Bac de Roda.

Aquesta intersecció, la tercera que s’implementa, habilita espais d’espera amb la finalitat que les maniobres de gir dels ciclistes siguin més segures i confortables. Pren com a base la fitxa H-3e del Manual de disseny de carrils bici i adapta els gir per millorar la seguretat viària dels ciclistes.

En el cas de la cruïlla Ramon Turró– Bac de Roda si donen 12 moviments ciclistes possibles. S’ha dissenyat en un dels xamfrans el que anomenarem xamfrà bici (bikecorner), un espai pensat exclusivament per l’ús dels ciclistes. A tocar de la vorera, s’hi traslladarà l’estació de Bicing i a continuació trobem els carril bici protegits del girs d’altres vehicles per un cordó de places d’aparcament per motos en calçada. S’ha implementat una petita rotonda d’espera per facilitar el gir entre carrils per quan la bicicleta ho vol fer en la mateixa fase semafòrica que els vehicles motoritzats que circulen en sentit contrari a les bicicletes.

A més al costat Besòs de la cruïlla s’ha senyalitzat una Zona avançada per bicicletes (ZAB) pensada perquè les bicicletes puguin esperar per realitzar els girs a la dreta quan el semàfor està en vermell sense envair el pas de vianants situats davant del trànsit motoritzat. La ZAB no resol aquest concepte quan la fase del semàfor està en verd.

A les noves cruïlles també s’hi ha instal·lat una senyalització especifica i nous semàfors.

El disseny dels dos encreuaments és el resultat de les aportacions sorgides en el marc del grup de treball de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat creat per a la redacció del Manual de Carrils Bicicleta.

En les pròximes setmanes, es farà un seguiment del funcionament d’aquesta intersecció per tal d’avaluar-ne l’operativitat i fer, si cal, els ajustos pertinents.

Una estratègia global

L’entrada en servei del carril bici de Ramon Turró  s’engloba en l’estratègia que està desplegant el Govern Municipal per continuar ampliant la infraestructura de vies de la ciutat destinades a la circulació de la bicicleta durant aquest mandat, en la línia que fixa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018.

La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és que a finals de l’any 2018 el 95% de la població de la ciutat disposi de com a mínim un carril per a bicicletes a 300 metres de distància del seu domicili.

Podeu estar al cas  l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i seguir el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.

Més informació