Presentació de resultats de la primera fase de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació

19/05/2017 12:50h

Redacció

Des del 2014, la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona impulsa, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona, la prova pilot de la Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació. El seu objectiu és prevenir, des de les primeres edats, conductes abusives, violències masclistes i discriminacions per motiu de diversitat de sexe, funcional i ètnica i cultural.

La proposta consisteix a abordar aquests temes d’una manera transversal i continuada, a través del desenvolupament a les aules d’activitats didàctiques de caràcter curricular, dissenyades des de la perspectiva de la diversitat com a enriquiment de tots els grups humans.

La primera fase de la prova pilot del programa s’ha dut a terme al llarg dels cursos 2014-2015 i 2015-2016 en sis escoles i cinc instituts de Barcelona, i actualment se n’està desenvolupant la segona fase. Es preveu que a partir del 2018 s’implanti progressivament a tots els centres de la ciutat. Dos vídeos resumeixen la tasca realitzada durant aquests anys de desenvolupament de la xarxa.