Quinze milions d'euros per començar la cobertura de la ronda de Dalt

22/12/2016 16:37h

Redacció

L’Ajuntament destinarà 15 milions d’euros al projecte de cobertura i millora de la ronda de Dalt, amb l’objectiu de reduir la fractura urbana que representa aquesta via. La zona on es començarà a cobrir la ronda serà la dels barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó. En aquesta zona és on hi ha més consens per poder començar a executar intervencions a curt termini. Es proposen dues opcions diferents per fer la cobertura.

Les dues propostes plantejades coincideixen en l’opció de cobrir la ronda de Dalt en el tram que passa pel Mercat de la Vall d’Hebron, però proposen alternatives pel que fa a la continuació de la superfície a cobrir. Es tractaria de cobertures urbanitzades del tronc central i dels espais lliures corresponents als laterals, i se seguirien els criteris comuns acordats per a totes les propostes d’intervenció de la ronda, que són:

– Millora de la permeabilitat urbana i la connectivitat viària transversal entre els barris.
– Calçades laterals pacificades i menys trànsit al tronc central.
– Menys contaminació acústica i rehabilitació paisatgística.

Les dues alternatives són les següents:

Alternativa A: cobertura fragmentada en tres àmbits
Es durien a terme tres trams de cobertures parcials: un primer tram davant el Mercat de la Vall d’Hebron, un segon tram davant l’Institut Vall d’Hebron i un tercer tram allà on l’avinguda de Vallcarca es connecta amb la ronda de Dalt, a la Teixonera.

Alternativa B: cobertura en un sol tram
Es concentraria la cobertura en un sol tram de la ronda de Dalt, que seria el comprès entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron.

Aquestes propostes, que la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz; la regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, i el regidor de Sarrià – Sant Gervasi, Daniel Mòdol, han presentat a la tercera sessió de la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt significarien la primera aportació que fa el Govern municipal per iniciar les actuacions en aquest mandat.

Un cop presentades i debatudes les alternatives en el marc de la Comissió de Seguiment, el veïnat i els seus representants les valoraran per acordar quina de les dues es comença a executar durant aquest mateix mandat. La previsió del Govern municipal és encarregar el projecte executiu d’aquest tram entre els mesos de gener i febrer del 2017.

A mitjà i llarg termini, també es preveuen cobertures a Vallcarca i els Penitents (Gràcia), Vall d’Hebron i Montbau (Horta-Guinardó) i Verdum, Via Júlia i avinguda Meridiana (Nou Barris). I a partir del febrer, es començarà a elaborar la diagnosi de les possibles actuacions a fer en el tram de la ronda de Dalt comprès entre el parc de l’Oreneta i la plaça d’Alfonso Comín, a Sarrià – Sant Gervasi.

Més informació