Recta final de les obres del Mercat de Sant Antoni

30/12/2016 17:19h

Cèlia Muns Prats

L’edifici modernista ha començat el darrer any d’actuacions, que es preveu que acabin a finals del 2017. Es tracta d’una remodelació emblemàtica que en conjunt resultarà en una construcció de quatre plantes, les marquesines del mercat dominical, les quatre places exteriors de l’edifici i la pacificació dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell.

Amb la reforma s’arribarà als 40.000 metres quadrats edificats, 11.500 dels quals seran de superfície comercial. Aquest espai inclourà el mercat d’alimentació, amb 60 establiments; els encants, amb 108 parades, i el mercat dominical, amb 90 parades més, a la planta baixa. A més, s’hi instal·laran dos nous operadors comercials, encara per definir, a la planta −1.

També en aquest primer soterrani es museïtzarà l’espai on es va trobar el jaciment romà. El segon i quart soterranis es destinaran a 400 places d’aparcament per al públic, i al tercer hi haurà la zona de càrrega i descàrrega i els magatzems dels comerciants.

El mercat, que un cop obri les portes passarà a formar part de la xarxa de Mercats Verds de l’Ajuntament de Barcelona, tindrà 700 metres quadrats d’espais veïnals, fruit del procés participatiu als entorns de l’equipament. Com a resultat d’aquesta consulta es pacificarà la cruïlla dels carrers de Tamarit i del Comte Borrell, l’espai del fossat serà un entorn obert on es podran dur a terme tota mena d’activitats culturals i hi haurà una aula de cuina que, si escau, acollirà altres usos en funció de les necessitats del barri.

La remodelació, que es va encarregar l’any 2007 al taller d’arquitectes Ravetllat-Ribas, pretén potenciar les característiques de l’edifici existent. Així, se n’ha tingut en compte el caràcter monumental i històric a l’hora de rehabilitar-lo, se n’han restaurat els elements estructurals i de tancament i se n’han recuperat els materials originals.

L’equipament aposta també per la sostenibilitat amb solucions de generació d’energia renovable mitjançant l’energia geotèrmica. S’aprofitarà la temperatura del subsòl durant tot l’any per generar aigua calenta i climatitzar els locals comercials. D’aquesta manera, s’ha evitat la necessitat d’ubicar plaques fotovoltaiques a la coberta d’aquest edifici emblemàtic.

Fins ara s’han dut a terme les fases prèvies per a l’execució de la nova estructura sota rasant, i s’ha consolidat i executat la nova coberta. A més, també s’han tractat els diferents vestigis arqueològics que s’hi han trobat. Actualment ja s’està treballant en l’arquitectura, els transports verticals i les instal·lacions interiors del mercat. Resten pendents d’adjudicació les obres de les quatre places exteriors, les de pacificació, les de les marquesines del mercat dominical i les de la zona de museu.

Més informació