S'urbanitza el carrer del Joncar, a Sant Martí

10/01/2017 16:45h

Cèlia Muns Prats

Les obres es faran en el tram comprès entre la rambla del Poblenou i el carrer de Marià Aguiló amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic i donar prioritat al pas dels vianants. Està previst que les obres comencin el gener, un cop s’hagin enderrocat unes edificacions que hi ha a la zona de la intervenció, i que s’acabin el març del 2017. 

El nou tram de carrer serà de plataforma única, de manera que es generarà un gran espai que prioritzarà l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants. Al tram en contacte amb la rambla del Poblenou, s’hi situarà una franja de càrrega i descàrrega, un aparcament per a motocicletes i un espai per a contenidors. La urbanització disposa d’un pressupost d’1.509.870,85 euros i comprèn un total de 2.535,27 metres quadrats.

Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi instal·laran cadires, bancs, papereres i aparcaments per a bicicletes nous. A més, per evitar que els vehicles envaeixin l’espai destinat exclusivament als vianants, es col·locaran pilones on sigui necessari. També es renovarà i modernitzarà l’enllumenat de tot el tram de carrer, substituint els fanals existents per uns de leds.

Així mateix, les obres inclouen arbrat nou al carrer del Joncar. S’hi plantaran arbres en dues línies: vuit exemplars d’auró blanc al costat de muntanya i nou exemplars d’albízia al costat de mar. També s’hi implantarà la xarxa de drenatge i clavegueram, i es connectarà la nova xarxa de reg a la conducció principal existent, que passa pel centre de la rambla del Poblenou. D’altra banda, es deixarà preparada la instal·lació per a la futura connexió a la xarxa de recollida pneumàtica.