Un 84% de la ciutadania aprova la gestió municipal

03/10/2016 15:13h

Redacció

L’Enquesta de serveis municipals —que es basa en les dades extretes de 6.000 entrevistes efectuades entre els mesos d’abril i juny— assenyala que vuit de cada deu enquestats aproven la gestió de l’Ajuntament. La satisfacció de viure a Barcelona rep una puntuació de 7,9 sobre 10, una dècima més que en la darrera enquesta. L’atur i les condicions laborals tornen a ser la preocupació principal de la ciutadania, seguits del turisme, que se situa per primera vegada en segon lloc; això sí, preocupa sobretot els veïns de barris com la Sagrada Família, la Barceloneta o el Gòtic. En canvi, a Sant Andreu o Nou Barris no es percep com un problema.

“L’atur continua sent la principal preocupació, però apareixen nous problemes com el turisme, que era inexistent fa uns anys i que ara és un dels problemes principals a Ciutat Vella, l’Eixample i Gràcia”, ha subratllat el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello. Així mateix, ha destacat “el toc d’alerta, del qual el Govern pren nota, sobre la circulació i el trànsit, que es converteixen de nou en un problema important i que requereixen polítiques adreçades a resoldre’l”.

Pel que fa a la valoració de les institucions, l’Ajuntament rep la millor nota amb un 6,3, que és la mateixa nota que l’any passat i la més alta de les 31 edicions de l’enquesta, mentre que la Generalitat és puntuada amb un 5,7 i l’Administració estatal, amb un 3,1.

Amb relació als serveis, dels 25 que s’analitzen en primer lloc hi ha les biblioteques, que reben una puntuació de 7,8, seguides de la recollida d’escombraries (7,5), els centres cívics (7,5) i els mercats municipals (7,3). Només l’aparcament suspèn, amb un 3,7.

Els entrevistats no es mostren gaire satisfets amb la gestió dels impostos, tot i que la valoració és més alta que mai. Gairebé un 40% n’estan satisfets, però el 56,2% no ho estan.

I la majoria dels enquestats són optimistes pel que fa al futur de la ciutat. Gairebé un 61% creuen que Barcelona millorarà.