XII Mostra de documents: Transport urbà i ciutat

26/05/2016 17:31h

Arxiu Municipal Contemporani

Del 15 de juny 2016 al 24 de febrer de 2017

Arxiu Municipal Contemporani: Carrer Bisbe Caçador, 4 (vestíbul). 08002 Barcelona.

Accés lliure, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Transport urbà i ciutat presenta una selecció de documents que ens permeten copsar l’evolució del servei de transport públic de viatgers a la Barcelona contemporània, que va créixer forçat per exigències de l’expansió demogràfica i urbana de la ciutat. Un servei públic que va ser gestionat per un nombre significatiu d’empreses privades fins a l’octubre de 1952, moment en què el Ple de l’Ajuntament va aprovar un acord on es preveia la municipalització de totes les empreses de transport públic de la ciutat.

Un conveni de col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona, signat el 2015, ha permès a l’Arxiu Municipal Contemporani ingressar el fons documental històric conservat de les antigues empreses concessionàries, així com de Transports de Barcelona i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, per tal de garantir la conservació i consulta pública dels documents.

Aquesta exposició ens brinda l’ocasió de difondre una petita mostra del fons ingressat, així com l’oportunitat de posar en valor els documents que permeten documentar l’evolució del transport urbà a Barcelona al llarg de més d’un segle des de l’inici de la circulació de tartanes i galeres per camins i carrers poc urbanitzats de la ciutat. També ens permet veure l’impacte dels avenços tecnològics en la transformació dels transports i, finalment, visualitzar les difícils relacions entre les empreses i societats mercantils davant la creixent intervenció i control municipal per la regulació del servei públic.

Un fons documental d’especial riquesa i rellevància per a l’estudi dels serveis i les infraestructures de transport que han permès a la ciutat de Barcelona créixer i desenvolupar-se al llarg del temps.

Adjunts