Suport a les entitats del lleure

L’adaptació a les condicions canviants i als protocols i les normatives sanitàries arran de la covid-19 ha propiciat una estreta col·laboració entre els diferents agents implicats en el lleure d’estiu.

Amb especial atenció a l’educació no formal i a la salut emocional, es posa a disposició d’entitats, educadores i educadors i monitors i monitores un seguit de recursos pràctics orientats a nodrir les activitats en aprenentatge des del punt de vista educatiu i a facilitar l’acompanyament emocional d’infants i adolescents.   

El lleure educatiu d’estiu a la ciutat de Barcelona. Guia de suport i orientacions pedagògiques

 • La Guia de suport i orientacions pedagògiques en el lleure educatiu i esportiu pretén posar a l’abast propostes concretes per incorporar maneres d’organitzar-se amb més intencionalitat educativa i incloure aprenentatges vinculats a competències bàsiques instrumentals centrades en l’expressió oral, la lectura i el joc matemàtic. D’aquesta manera, es vol promoure que direccions i monitoratge triini i adaptin metodologies per nodrir de més objectius educatius les més de 1.000 activitat. No es tracta d’escolaritzar el lleure educatiu que és i ha de ser lúdic per naturalesa, sinó de fer-lo més nutritiu en hàbits i aprenentatges.

  Aquesta guia està concebuda per a un ús pràctic i àgil i es desenvolupa a través de 6 eixos, amb 56 orientacions i 24 destacades. Els sis eixos són els següents:

  • Infants i adolescents
  • Equip educatiu
  • El Joc i les activitats de lleure com a eina essencial
  • Els aprenentatges: fa un especial zoom en aquest aspecte el lleure educatiu com a oportunitat també per a reforçar les competències bàsiques i els aprenentatges, important després de 3 mesos sense escola
  • Les relacions socials i la comunitat
  • Salut i hàbits saludables

  Descarregueu-vos la guia

 • Video de promoció de la guia "El lleure educatiu d'estiu a la ciutat de Barcelona. Guia de suport i orientacions pedagògiques".

  Visualitzeu el vídeo

Recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure durant la covid-19

 • La “Guia de recomanacions i recursos per a la gestió i acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure” té com a objectiu posar a l’abast dels educadors i educadores i dels monitors i les direccions de les entitats un recurs breu i facilitador per acompanyar i formar des de les escoles, instituts, casals i centres de lleure els infants i adolescents amb qui treballin.

  Aquesta guia facilita orientacions entorn 3 qüestions:

  • Com gestionem les dificultats emocionals
  • Com ens comuniquem en situacions especialment complexes
  • Com afrontem aquestes situacions difícils: dol, conflicte i necessitats específiques

  Descarregueu-vos la guia

 • Infografia elaborada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que complementa la guia de recomanacions i recursos per a la gestió i acompanyament emocional de la infància i l'adolescència en espais educatius i de lleure.

  Descarregueu-vos la infografia

 • Les emocions dels infants i adolescents en el post confinament: anticipar la rebuda

  Visualitzeu el vídeo

  Les emocions dels infants i adolescents en el post confinament: expressar les emocions en grup

  Visualitzeu el vídeo

  Les emocions dels infants i adolescents en el post confinament: acollir les emocions

  Visualitzeu el vídeo

  Les emocions dels infants i adolescents en el post confinament: acompanyar en el treball emocional

  Visualitzeu el vídeo

Telèfon de suport a monitors i monitores per consultar qüestions relacionades amb la infància i l’adolescència, els malestars emocionals i la salut mental

Suport psicològic i acompanyament emocional especialitzat per a la infància i l’adolescència en el marc de la crisi de la covid-19. Aquesta línia de suport va dirigida a:

 • Nenes, nens i adolescents que de forma autònoma o per iniciativa familiar puguin plantejar una demanda de suport psicològic.
 • Familiars directes o tutors/es legals que tinguin dubtes sobre aspectes relacionats amb la infància i l’adolescència en la situació actual.
 • Educadors/ores, mestres, professors/ores, monitors/ores que plantegin dubtes o dificultats de maneig emocional amb infants i adolescents durant la seva tasca pedagògica o de lleure.

Telèfon: 649 756 713, de dilluns a divendres de 9.00 a 17.00 h i dissabtes de 9.00 a 14.00 h. Correu electrònic: suportinfancia@copc.cat

* Línia d’atenció gratuïta organitzada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

Protocols, guies, recursos i materials de la Generalitat de Catalunya

 • La Generalitat de Catalunya posa a disposició els protocols, guies i models de declaracions de seguretat per garantir la salut dels participants.

  Més informació

 • La Generalitat de Catalunya ofereix una bateria de recursos i materials perquè aquest estiu es puguin dur a terme les activitats d’educació en el lleure adaptades a les característiques especials d’aquest estiu 2020.

  Més informació

 • Propostes, recursos i adreces d’interès per poder detectar possibles riscos per als infants i joves.

  Més informació

  Protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals en l’àmbit del lleure

  Descarregueu-vos el protocol

  Espai web "Prevenció i atenció de l'abús sexual infantil" de l'Ajuntament de Barcelona

  Accediu al web