Convocatòria de subvencions per a espais de creació, sales de música i TIC

El període de sol·licituds romandrà obert del 22 de juny al 20 de juliol.

21/06/2022 - 11:16 h

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) obre el 22 de juny el termini de sol·licituds de tres subvencions per a inversions: en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema; en establiments de música en viu; i en TIC, en projectes d’experimentació i innovació.

La convocatòria de subvencions per a inversions en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema va dirigida a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona. Inclou cinc modalitats:

– Modalitat A: Espais independents de creació, experimentació i difusió.
– Modalitat B: Espais de Cultura Viva.
– Modalitat C: Llibreries.
– Modalitat D: Llibreries i editorials: Diada de Sant Jordi 2022.
– Modalitat E: Sales de cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys.

L’import màxim de la convocatòria és de 335.000 € (120.000 € per a la Modalitat A, 75.000 € per a la Modalitat B, 30.000 € per a la Modalitat C, 40.000 € per a la Modalitat D i 70.000 € la Modalitat D)

La convocatòria de subvencions per a inversions en establiments de música en viu es dirigeix a inversions en rehabilitació, modernització i dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona. Hi ha dues modalitats:

– Modalitat A: Espais de petit format: Espais de difusió cultural o altres similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), d’un aforament inferior a 150 persones, que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.
– Modalitat B: Espais de mitjà i gran format: Sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, amb aforament igual o superior de 150 persones que realitzen o volen realitzar música en viu amplificada.

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 175.000 euros (75.000 € per a la Modalitat A i 100.000 € per a la Modalitat B).

La convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació va dirigida a projectes TIC que explorin nous llenguatges i metodologies en els àmbits de nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge. Hi ha tres modalitats segons el tipus de projecte:

– Modalitat A: Nous Media (New Media).
– Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta.
– Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge.

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

Tant en les subvencions per a espais de creació, com en sales de música, com en TIC, podran optar-hi les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau. Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2022, o previstos per a l’any 2023, i finalitzats abans del 30 de setembre de 2023. Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment.

El termini de presentació finalitzarà el 20 de juliol.