La Fundació Muñoz Ramonet, ratificada propietària de dues obres de Goya i El Greco

Conclou així un procés judicial iniciat pel net de l'empresari que reclamava la propietat de 'La Virgen del Pilar' i 'La Anunciación'.

05/07/2022 - 16:56 h

La Fundació Muñoz Ramonet ha quedat ratificada com a legítima propietària dels quadres La Virgen del Pilar de Goya i La Anunciación d’El Greco, pertanyents al llegat a la ciutat de Barcelona de l’empresari Julio Muñoz Ramonet. Acaba d’aquesta manera un procés iniciat per Manuel Castelo Muñoz, net de l’empresari, que va interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem per reclamar la propietat de les obres. Castelo Muñoz ha retirat el recurs a la vista de la resolució del Tribunal Suprem que indicava que no seria admès.

Les dues peces, d’especial rellevància en el conjunt del llegat Muñoz Ramonet, estan integrades en la col·lecció Rómulo Bosch Catarineu. La Guàrdia Civil les va deixar en dipòsit al domicili d’Isabel Muñoz, una de les filles de l’empresari. Davant la negativa de les filles i Culturarte S.A. a complir les diferents resolucions judicials, el mes de setembre del 2014 la Fundació va fer una reclamació als jutjats perquè una Comissió Judicial prengués possessió dels quadres. Les dues obres van ser recuperades el mes de juny del 2017, i des d’aleshores estan dipositades al MNAC.

La conclusió del procés judicial coincideix en el temps amb el canvi de directora de la Fundació: l’advocada Alba Alarcón ha assumit el càrrec en substitució d’Anna Ferrer, que ha ocupat la plaça des de l’any 2015 fins a la seva jubilació. Alarcón assumeix el repte de desenvolupar el nou centre de cultura, art i ciència en el qual es convertiran els edificis llegats per l’empresari a la ciutat de Barcelona, segons el projecte aprovat pel Patronat el març de 2021 en el marc del llegat. Entre les responsabilitats d’Alarcón hi figuren també altres funcions pròpies del càrrec com l’administració de la Fundació, l’execució dels acords del patronat i la col·laboració en la promoció i el desenvolupament de les activitats de l’entitat.

Més informació sobre la Fundació Julio Muñoz Ramonet, en aquest enllaç.