Un marc per enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals

Entre les divuit accions proposades hi ha un impuls a les cases de la festa i la creació d'un nou calendari festiu de la ciutat.

10/11/2022 - 10:41 h

Entre les divuit accions proposades hi ha un impuls a les cases de la festa i la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat.

Reconèixer el paper de les cultures populars com a espais de cohesió social a la ciutat, i enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals incorporant nous vectors que en fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació. Aquesta és la principal finalitat de la mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona “Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social”, que forma part del Pla de Drets Culturals de Barcelona.

La mesura remarca la necessitat de reconèixer la diversitat de cultures populars presents a la ciutat de Barcelona. També destaca la funció integradora i facilitadora de la convivència de les pràctiques de cultura popular i tradicional i en vol protegir les expressions a l’espai públic, de caràcter més festiu i participatiu, tot salvaguardant el fort dinamisme associatiu de base que hi ha desplegat pels barris de la ciutat.

Entre les divuit accions proposades dins la mesura, n’hi ha de suport a tot el teixit d’entitats que s’organitzen al voltant de les pràctiques culturals populars i tradicionals, com ara un nou impuls a les cases de la festa o estudiar com millorar la gestió dels espais disponibles per a aquestes pràctiques. També la de la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat, que afavoreixi la visibilitat del conjunt de manifestacions i celebracions tradicionals que s’esdevenen a Barcelona, sigui quin sigui el seu origen cultural, comunitari o religiós. Una altra acció és la posada en marxa de la taula de treball d’Esdeveniments a l’espai públic, amb especial èmfasi en les activitats de cultures populars al carrer. Així mateix, s’impulsaran accions encaminades a enriquir el dret a la pràctica i expressió cultural promovent l’intercanvi, la cocreació i la innovació a través del foment dels espais col·laboratius i de veïnatge.

Més informació, en aquest enllaç.