Call for papers

El congrés acadèmic té la voluntat de facilitar la trobada de tota mena d’agents que investiguen sobre la temàtica dels drets culturals i, sobretot, l’intercanvi i la transferència de coneixement amb la societat. Es potenciaran els espais de col·laboració entre recerca i acció, de presentació d'investigacions i de projectes en diferents modalitats.

Partim de la idea que els drets culturals són clau per a l’exercici ple de la democràcia. Alhora, entenem que una nova “carta” de drets culturals no podrà ser efectiva sense avançar en les dimensions política, econòmica i territorial de la democràcia.

Així doncs, el congrés acadèmic abordarà tres grans preguntes:

 • Són necessaris els drets culturals?: Quins problemes i conflictes públics i culturals demanen i justifiquen el desplegament d’aquests drets?
 • Per a qui són fonamentals els drets culturals?: De quina manera aborden necessitats universals del conjunt de la població i alhora específiques de diferents comunitats i col·lectius?
 • Com aconseguim la realització dels drets culturals a través de polítiques i accions col·lectives, tant en l’àmbit institucional com comunitari?

Call for papers

Aquesta convocatòria està dirigida a persones i col·lectius que investiguen sobre els drets culturals, tant en l’àmbit acadèmic (universitats, centres de recerca, etc.) com en organitzacions i entitats comunitàries i privades (associacions, cooperatives, fundacions, entre d’altres). La voluntat és que el congrés sigui un espai plural i divers pel que fa a la classe d’agents i a les metodologies de recerca. La participació serà gratuïta i no hi haurà despeses d’inscripció.

Les persones interessades hauran d’enviar les propostes en format abstract/resum de la seva recerca amb un màxim de 300 paraules a través d’aquest formulari.

Les propostes poden ser presentades en català, castellà o anglès.

Es poden presentar investigacions en curs o prèviament desenvolupades. Les propostes s’han de poder encabir en algun d’aquests eixos que abordarà el congrés:

1) Participació i treball cultural. Aquest eix aborda, en la mesura que són dues cares de la mateixa realitat, les condicions que afecten el dret a participar en la vida cultural de la ciutat i el dret a treballar en condicions dignes en el sector cultural. Possibles temàtiques:

 • Dret d’accés, creació, formació, expressió, comunicació o producció cultural.
 • Marcs legals i normatius sobre el dret al treball en el sector cultural (estatut de l’artista, lleis de drets culturals, etc.).
 • Condicions professionals i de vida dels artistes i professionals de la cultura.
 • Governança i dret a participar en la formulació, implementació i avaluació de polítiques culturals.
 • Desigualtats de gènere, classe, edat, territori, d’origen, etc. en la participació i el treball cultural. També des d’una perspectiva interseccional.
 • Beneficis individuals, comunitaris i socials de la participació cultural.
 • Impacte de les diferents formes de participació en la vida cultural: de la participació receptiva als nous espais de cocreació.

2) Diversitats. Eix que aborda, d'una banda, la diversitat d'identitats, com ara de gènere, sexual, ètnica, lingüística i d'origen, entre d'altres, que preveuen els drets culturals, i de l'altra, els obstacles estructurals que hi ha per exercir de manera efectiva aquests drets per part de les subjectivitats diverses i per viure lliurement aquesta diversitat en el context actual. Possibles temàtiques:

 • Cultures feministes i transversalitat de la igualtat.
 • Memòria històrica i diversitat de memòries.
 • (Re)pensar en la memòria col·lectiva des de les subalternitats de gènere, d'ètnia o de raça, d'identitat i d'orientació sexual, de capacitats i de territori.
 • LGTBI-fòbia, racisme i discriminacions en les pràctiques culturals.
 • Espai públic divers i inclusiu. El dèficit de representació cultural de la ‘diversitat’ en l’espai públic.
 • La cultura, les polítiques culturals en l’extrema dreta i les seves pràctiques d’exclusió.
 • Diversitats en l’espai comunicatiu (des dels mitjans de comunicació tradicionals fins als nous mitjans de comunicació social).

3) Comunitats. Eix que aborda les diferents maneres d’exercir els drets culturals de forma col·lectiva, analitzant les oportunitats i els reptes de viure la cultura en comunitat. Possibles temàtiques:

 • Acció i gestió comunitària de la cultura.
 • Educació i mediació en les arts i les expressions culturals.
 • Medi obert i expressions culturals.
 • Cultura, benestar social i salut comunitària.
 • Cultura i sostenibilitat.

4) Drets digitals. Eix que aborda les relacions entre drets culturals i drets digitals, tant pel que fa a la participació en la vida cultural com en relació amb aspectes vinculats a la digitalització de la cultura. Possibles temàtiques:

 • Concentració de la producció cultural digital i plataformització de la cultura.
 • Digitalització, diversitat cultural i promoció de la cultura catalana.
 • Bretxa digital, llengües i cultures minoritzades.
 • Oportunitats i desigualtats en l'accés i la participació cultural digital.
 • Patrimoni i memòria digital.
 • Entorn digital com a espai públic i llibertat de creació.
 • Espais radioelèctric i audiovisual digital.
 • Digitalització de les indústries culturals i creatives i finançament dels projectes culturals.

Avaluació de les propostes i modalitat de presentació durant el congrés

El comitè científic del congrés avaluarà i seleccionarà les propostes i comunicarà el resultat a les persones interessades.

En el moment d’enviar les propostes, caldrà optar per una de les modalitats següents de presentació de la seva recerca durant el congrés (tot i això, el comitè científic podrà proposar canvis en aquest sentit):

 • Text breu més la presentació oral durant el congrés. Per a les propostes seleccionades, el text que caldrà enviar serà de 1.500 paraules. El format de les comunicacions o presentacions podrà ser de taula rodona, metodologies col·laboratives o representació artística de la recerca.
 • Pòster que es presentarà durant el congrés. Es reservaran unes franges horàries i espais específics perquè les persones responsables de les recerques seleccionades puguin presentar els seus pòsters i interactuar amb la resta del públic.
 • Videoresum de la recerca (màxim 7 minuts) que es projectarà durant el congrés. Hi haurà un espai específic amb condicions òptimes per a la projecció.

Dates clau

 • 15 de juliol: data límit per presentar propostes.
 • 7 de setembre: resultat de la selecció de propostes.
 • 17 d’octubre: data límit per presentar textos breus, pòsters i vídeos.
 • 17-18 de novembre: congrés.

Comitè científic

Antonio Alcántara (La Perifèrica i Universitat de Barcelona)
Nicolás Barbieri (Universitat Internacional de Catalunya)
Özgür Güneş Öztürk (Col·lectivaT SCCL)
Joaquim Rius (Universitat de València)
Anna Villarroya (Universitat de Barcelona)
 

Share