Vés al contingut

Les jornades

Presentation
Share
Culturopolis

L’Ajuntament de Barcelona està convençut que el marc dels drets culturals és l’adient per avançar cap a una transformació dels ecosistemes culturals locals i globals, que permeti un salt real envers la democràcia cultural. Per aquest motiu, va promoure les primeres Jornades Internacionals pels Drets Culturals - CULTUROPOLIS que es van celebrar entre el 16 i el 19 de novembre de 2022. Les Jornades van estar coorganitzades amb Culture Action Europe, la xarxa europea més gran d’agents culturals, i amb el suport de l’organització mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

CULTUROPOLIS va ser una trobada per reflexionar i debatre sobre els drets culturals, per pensar sobre com es concreten i per imaginar i trobar mecanismes que els impulsin i els garanteixin. Un esdeveniment obert als agents culturals locals i internacionals i al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

Les Jornades van incloure taules de debat sobre temàtiques transversals, un congrés acadèmic, presentacions de projectes, tallers i programació artística.