Vés al contingut

Participants

Imatge
Mundos Paralelos, una ruta flamenca pel Paral·lel
Laboratori de Recerca des del Flamenc
Projecte per generar un marc de recerca teòric i pràctic a l'àmbit del flamenc

El “Laboratori de Recerca des del Flamenc” neix el desembre de 2017 en el context del conservatori superior de dansa de l´Institut del Teatre de Barcelona. Un projecte ideat i dirigit pel docent i artista Juan Carlos Lérida amb l'objectiu de generar un marc de recerca teòric-pràctica a l'àmbit del flamenc. Amb la intenció d'agrupar i visibilitzar un teixit acadèmic i artístic creixent a Catalunya, el laboratori promou la trobada entre alumnes i docents de l'Institut del teatre, així com investigadors i artistes nacionals i internacionals de diversos àmbits.

Les sessions del Laboratori tenen lloc dues vegades al mes a les aules de l'Institut del Teatre. A totes les sessions es compta amb un grup estable d'investigadors i una sèrie de col·laboradors puntuals, que són convidats en funció dels aspectes que es vagin a treballar. L'equip estable d'investigadors està format per cantaores, guitarristes, percussionistes, ballarines i ballarins de diverses especialitats, actrius, dramaturgs i investigadors acadèmics.

Fins ara, el laboratori ha compartit la seva feina i metodologies en ponències performatives. D'altra banda, la transdisciplinarietat detectada a les noves pràctiques artístiques contemporànies ha impulsat al Laboratori a realitzar accions i activitats fora dels marcs acadèmics.

Així mateix, les línies de recerca desenvolupades al Laboratori han impulsat i acompanyat una sèrie de tesis doctorals, projectes artístics, pedagògics duts a terme per artistes pertanyents al teixit cultural de Catalunya. Entre altres: L'Oscil·lant de Pol Jiménez i DOTZE de Juan Carlos Lérida, Lua, d'Andrea Jiménez, Balls d'histèriques de Carmen Muñoz, La veritable lluita és amb el follet de Jordi Latorre, així com el treball de recerca pedagògica de Lxs Empíricxs, col·lectiu d'artistes graduats de l'Institut del Teatre.

Share