Urban Lexicons

Una exploració sobre la manera com ens parla la ciutat i com li donem resposta

Imatge
SHAKIN' (Sharing subaltern knowledge through and for international cultural collaborations)

SHAKIN'

Compartir el coneixement subaltern amb i per a les col·laboracions culturals internacionals

Imatge
SCHEME+

SCHEME+

Un comitè directiu per a l’harmonització de l’educació musical europea

Imatge
Sambori

Sambori

Foment de la cultura com a eina de transformació social generadora d’oportunitats educatives i contra la segregació escolar

Relaxing at Maria`s

Un quiosc per pensar, de manera col·lectiva, idees per recuperar els usos i l’entorn d’un jardí urbà

Imatge
Mutare

Mutare

Un espai de diàleg i intel·ligència col·lectiva per connectar la cultura amb la realitat social

Imatge
MAR, Plataforma de mediación cultural y nuevas institucionalidades

MAR

Plataforma de mediació cultural i noves institucionalitats

Imatge
ArtGran: disseny i avaluació d'una intervenció d'art en museus de Barcelona per a persones grans amb solitud

ArtGran

Disseny i avaluació d'una intervenció d'art en museus de Barcelona per a persones grans amb solitud

Imatge
Apropa cultura

Apropa Cultura

Una xarxa a Catalunya i les Illes Balears per facilitar l’accés de les persones vulnerables a la cultura i les arts