Vés al contingut

Participants

Imatge
HARROTU ILEAK
HARROTU ILEAK
Espai híbrid de trobada, creació i debat per a joves

“Harrotu ileak” és un projecte a llarg termini que es planteja com a un espai de col·laboració entre joves, el Centre Internacional de Cultura Contemporània Tabakalera i diferents artistes. Es defineix com un punt híbrid de trobada, creació i debat que té lloc els divendres i que s'ha convertit en un referent per a molts joves de Donostia que viuen en situació precària.

En els processos de creació duts a terme a “Harrotu ileak” per produir una exposició fotogràfica, un videoclip o una peça escènica s’han plantejat qüestions de justícia social en l'esfera pública i s’han posat en qüestió estereotips i estigmes vinculats als cossos que habiten els marges i no es corresponen amb l’hegemonia comunitària. En aquest marc, un dels seus principals aprenentatges ha estat detectar una manca de referents no occidentals en les institucions culturals de la ciutat.

El projecte cobreix tres tipus de necessitats: és un espai segur i tranquil on es construeixen relacions des de l'afecte; aporta formació artística per construir col·lectivament altres imaginaris i expressions, posant en diàleg i visibilitzant la diversitat cultural en què convivim; i empeny la diversificació del grup i l’obertura cap a joves de característiques diferents.

Share