Vés al contingut

Participants

Imatge
LA YAPA. Acción Escénica de arte público
LA YAPA
Acció escènica d’art públic a la ciutat de Múrcia

“La Yapa” és un projecte de creació col·lectiva, una acció d'art públic itinerant al carrer desenvolupada amb la comunitat en què les màscares, la interacció amb l'entorn de la ciutat de Múrcia i l'experiència visual configuren múltiples marcs simbòlics en forma de comunió i resignificació del lloc.

La proposta parteix d'un taller de creació d'art públic amb la comunitat, amb l’objectiu de gestar un espectacle per recuperar i posar en valor alguns espais infrautilitzats dels barris del Carmen i San Andrés, i al qual se sumi la població local. L'equip artístic del projecte respon a la diversitat del territori i es compon de persones d’origen cultural, edats i capacitats ben variades que compten amb l'acompanyament de la companyia La Aye. Com a resultat, “La Yapa” traça un recorregut pels carrers de la ciutat al llarg del qual realitza tres accions artístiques vinculades a tres espais escollits durant el procés de creació col·lectiva.

“La Yapa” és una creació de La Aye Cía, amb l'ajuda a producció de l'Institut de les Indústries Culturals i les Arts de la Regió de Múrcia amb la col·laboració del Centre Párraga i els Teatres municipals de l'Ajuntament de Múrcia. L’espectacle s’estrenà el 19 de maig.

Share