Vés al contingut

Participants

Imatge
SHAKIN' (Sharing subaltern knowledge through and for international cultural collaborations)
SHAKIN'
Compartir el coneixement subaltern amb i per a les col·laboracions culturals internacionals

Shakin’ aborda aquells coneixements i mètodes d'aprenentatge de l'àmbit de la cultura que es troben al marge de les formes dominants d'escolarització i professionalització. El projecte promou la inclusió i el reconeixement d'aquesta cultura i ensenyament subaltern mitjançant col·laboracions internacionals.

Els objectius de Shakin' són connectar els coneixements acadèmics i subalterns mitjançant l'intercanvi de metodologies de recerca en formes innovadores de pensament, aprenentatge i ensenyament; professionalitzar l'alumnat de postgrau amb noves formes de consciència cultural; i donar suport a la cooperació internacional a través de projectes que inclouen perspectives subalternes.

El primer resultat del projecte, publicat el 12 de juliol, és “Who Knows? Online In-process Handbook”, un espai en línia per a la investigació internacional, la discussió, el pensament reflexiu i crític, a través de la desconstrucció dels discursos dominants i d'una consciència reforçada dels enfocaments minoritaris i subalterns.

Shakin' compta amb el suport del programa Erasmus+ de la UE Associacions Estratègiques d'Educació Superior per a la Innovació i està desenvolupat per la Universitat Lumière Lió 2, la Bauhaus-Universitat de Weimar, la Universitat de les Arts de Belgrad, l'Associació Escena Cultural Independent de Sèrbia, el Museu d'Història de les Dones d'Estocolm i Le LABA.

Share