Vés al contingut

Programa

Imatge
CULTURA I SOSTENIBILITAT: MITE, MODA O NECESSITAT?

©Foto: Daniel Funes Fuentes

Torna al llistat
CULTURA I SOSTENIBILITAT: MITE, MODA O NECESSITAT?
- h
Paral·lel 62
Debat al voltant de la relació entre sostenibilitat i cultura, i la seva raó de ser.

Sostenibilitat són totes aquelles pràctiques que no malmeten el medi ambient i que, a més de ser econòmicament viables, tenen la capacitat de seguir models socialment respectuosos. En definitiva, el seguiment d’unes pràctiques sostenibles són possibles gràcies a la responsabilitat mútua i la capacitat de compartir un conjunt comú de principis entre humans, sistemes naturals i dinàmiques culturals, socials i econòmiques.

Tanmateix, la interdependència entre aquests dos grans àmbits, la cultura i la sostenibilitat, és a vegades qüestionada.

Per quin motiu la relació entre cultura i sostenibilitat a vegades es titlla de mite? Ha nascut a causa de la necessitat o ha sorgit perquè la societat ho considera moralment ètic?

També et pot interessar

Share