Objectius

El Pla de drets culturals impulsat per la 6a Tinència d’Alcaldia començarà a desplegar-se al llarg del mandat vigent a través de nou mesures de govern vinculades i d’una estratègia de comunicació específica, en defensa de drets tan fonamentals com ara el d’exercir la pràctica i la participació cultural lligada a l’educació, a les cultures populars i tradicionals, a la creació, al reconeixement de la diversitat o a l’accés a la informació, el coneixement i el patrimoni, entre altres, i lligada també als àmbits següents:  

– Cultura als barris i acció comunitària
– Cultura de base i sectors culturals
– Cultures populars
– Cultura i educació
– Cultura feminista
– Cultura i espai públic
– Innovació cultural i drets digitals
– Museus i el patrimoni cultural de la ciutat
– Biblioteques

S’hi tractaran noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals i garantir-ne l’aplicació com a element fonamental de la vida democràtica a Barcelona amb accions concretes en les quals avançar, com ara la implementació de la sisena hora per a activitats artístiques; la gratuïtat dels museus, per a la visita de les col·leccions permanents; el reforç de programes ja existents que encarnin la filosofia del pla al 100%, com ara el Barcelona Districte Cultural, En Residència, el Programa d’acció lectora de biblioteques, o les residències artístiques i científiques; l’impuls de noves iniciatives que donin protagonisme als creadors i creadores, com ara la Biennal Manifesta o el nou programa de beques; la creació de la Casa de la Música; l’impuls de la moneda cultural REC, per participar en les activitats culturals de la ciutat, i el programa Baixos de Protecció Oficial per a usos culturals.

Share