Esteu aquí

Accessibilitat

A la URL http://lameva.barcelona.cat/bam s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:
- Multinavegador: les pàgines tenen una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
- Navegació coherent: s'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant.
- Distraccions: s'eviten interferències, com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat i l'àudio que comença automàticament.
- Imatges de text: en general el contingut, excepte els logotips o les imatges de marca, és perfectament configurable ja que s’eviten les imatges de text.
- Tïtols: els títols de pàgina mencionen el portal i la secció per tal de facilitar als usuaris la contextualització.
- Idioma: l’idioma de les pàgines està marcat correctament.
- Llenguatge: el llenguatge és simple.
- Informació basada en el color: tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest.

El desenvolupament del web http://lameva.barcelona.cat/bam s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).
Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.
L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment s’han de resoldre en aquest lloc web.
Si detecta dificultats d'accés als continguts del web no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica accessibilitat@bcn.cat.