Mesures per fer front a la calor

Preparar la ciutat i fer-la més resilient davant l’augment de la temperatura global és una línia d’acció que recull el Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica.

La temperatura mitjana anual a Barcelona s’ha incrementat a un ritme de +0,08 ºC/decenni des de 1780, és a dir, un augment global d’1,8 ºC, i algunes previsions apunten que, si se segueix el ritme actual d’emissions, la temperatura mitjana del planeta pot arribar a incrementar-se més de 3 graus a finals d’aquest segle.

Per això, fa temps que l’Ajuntament de Barcelona treballa en diverses mesures per fer front a les altes temperatures, sobretot amb programes per als grups més vulnerables com són les persones grans, els nadons, les persones amb patologies cròniques o bé les persones amb diversitat funcional que tenen limitada la mobilitat i l’autocura. 

Mesures per fer front a les temperatures

Refugis climàtics

Són espais que asseguren un confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats. Poden ser interiors i/o exteriors (els espais interiors estan activats durant tot l’any perquè puguin ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred). Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera). Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans confortables (cadires o bancs), aigua gratuïta i ser segurs. Tots els espais són gratuïts.

Més informació

Fonts d’aigua per beure 

Barcelona compta amb més de 1.700 fonts de beure que ofereixen aigua al vianant. Totes aquestes fonts tenen en comú l'aixeta per poder beure, sense tenir en compte la seva morfologia o material.

A l’aplicació Fonts BCN totes les fonts de la ciutat estan geolocalitzades. El mapa permet trobar les fonts situades al voltant del punt on ens trobem. Les fonts singulars hi apareixen diferenciades amb una icona blava, en lloc de la negra de la resta de fonts i permet veure la fitxa amb tota la informació.

L’aplicació Fonts BCN es pot descarregar gratuïtament en qualsevol dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android o iOS i tota la informació es pot consultar al web municipal.

  Fonts ornamentals i nous jocs d’aigua

  Les fonts ornamentals formen part de les solucions urbanístiques que aporten bellesa, riquesa i vitalitat a l'entorn. Barcelona té 319 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs, alhora que també refresquen l’entorn.

  Els jocs d’aigua són espais per refrescar-se que utilitzen aigua potable sense recirculació, però amb solucions de baix consum. No utilitzen brolladors de terra ni elements que puguin acumular aigua o que funcionin com a abeuradors d’animals. Estan dotats de paviment accessible i antilliscant amb profunditat zero i són elements que es poden retirar en períodes no estivals (de finals de juny a principis de setembre). Actualment, hi ha 3 espais de refresc existents, 6 més en fase de projecte executiu i 3 propostes en avantprojecte.

  Aquests espais no es poden activar en determinats episodis de sequera.

  Activació del pla d’emergència per calor

  S’activa durant la fase preventiva del procediment PLA CALOR, que va del 15 juny fins al 15 setembre, amb nivells diversos fins a l’activació en fase d’alerta en cas que les temperatures previstes s’enfilin per sobre d’unes temperatures determinades: Situació Meteorològica de Perill (SMP) de llindar baix (calor intensa i calor nocturna intensa) i Situació Meteorològica de Perill (SMP) de llindar alt (calor molt intensa i calor noctura molt intensa).

  Més informació

  Reforç dels serveis d’atenció a les persones grans 

  A més de la campanya comunicativa, es reforcen els serveis d’atenció a les persones grans a través de les següents actuacions:

  • Teleassistència: campanya de trucades amb les orientacions bàsiques a les persones usuàries en actiu, locucions massives o facilitació dels tràmits per accedir a aquest servei amb l’objectiu d’augmentar les persones usuàries.
  • Habitatges amb serveis i apartaments tutelats: campanya informativa amb cartelleria i intervencions individuals. Habilitació de les zones comunitàries com a espais de refugi, que resten obertes de dia i de nit, amb climatització.

  Reforç dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) per temes de calor 

  Barcelona disposa de Punts d’Assessorament Energètic (PAEs) distribuïts per tots els districtes on s’ofereix, al conjunt de la població, informació sobre com reduir les factures i millorar l’eficiència energètica de les llars. També es facilita informació sobre els ajuts disponibles per a aquesta finalitat i per a la incorporació d’instal·lacions d’energia solar als edificis. En alguns casos s’intervé per evitar els talls de subministrament dels serveis bàsics.

  S’ha desenvolupat una formació per enfortir els PAEs perquè puguin oferir més informació i assessorament a les persones usuàries sobre aquests temes relacionats amb canvi climàtic:

  • Cobertes productives (cobertes verdes, agrícoles, aljub, energètiques).
  • Rehabilitació d’habitatges (eficiència energètica).
  • Prevenció de riscos per a la salut relacionats amb la calor.

  Més informació

  Espais d’ombra

  Actualment s’està treballant en un pla d’ombratge per augmentar les zones d’ombra a l’espai públic. L’opció prioritària és la introducció d’arbrat per proporcionar ombres, evapotranspiració i altres beneficis socioambientals. Quan aquesta opció no és possible, es valora si cal instal·lar ombres permanents i, en aquest cas, s’opta per pèrgoles productives. Finalment, per a la resta d’espais, on el que es busca són ombres únicament pel període estival o bé on no és possible cap de les dues opcions anteriors, es treballa per buscar solucions efímeres que permetin la producció d’ombres de forma temporal.

  Les pèrgoles fotovoltaiques de la ciutat les pots consultar aquí.

  Bressols pel Clima

  Full de ruta per a les 103 escoles bressol municipals, que concreta un total de 47 actuacions que aborden l’emergència climàtica per a la petita infància: patis verds i oberts, transició energètica, confort tèrmic i refugis climàtics, residus, alimentació, i educació i sensibilització.

  Algunes accions incloses en el marc d’aquest pla són: diagnosi climàtica dels patis, inclusió d’alguns patis a la xarxa de refugis climàtics, naturalització de 25 EBM i impuls dels mercats d’intercanvi de roba a les EBM

  Més informació

  Formació al sector de les cures

  Des de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, s’ofereix formació específica sobre pobresa energètica i resiliència climàtica als professionals del sector de les cures.

  L’objectiu d’aquesta formació és promoure els coneixements i habilitats per identificar situacions de pobresa energètica amagada i confort tèrmic inadequat a les llars de persones dependents. D’aquesta manera, les persones proveïdores de cures i atenció domiciliària poden actuar directament o derivar les persones que atenen a serveis com els Punts d’Assessorament Energètic (PAEs).

  També es disposa d’una guia de facilitació dirigida a les entitats proveïdores de cures perquè puguin replicar la formació amb els seus equips de professionals i persones voluntàries. A més, s’han produït tres vídeos, dirigits tant a les persones que ofereixen cures com les que les reben, resumint les idees claus del contingut de la formació:

  Vídeo 1: com identificar la pobresa energètica i els seus impactes.

  Vídeo 2: com millorar del confort tèrmic als habitatges per reduir els riscos de la calor per la salut i mantenir una temperatura adequada a l'habitatge.

  Vídeo 3: els impactes de la calor sobre la salut i com prevenir els riscos.