Compromís ciutadà per la sostenibilitat

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 (nascut del moviment global Agenda 21) és un marc de referència amb valor estratègic i voluntat inspiradora que posa de manifest l'interès ferm de les organitzacions ciutadanes de Barcelona per assumir responsabilitats i, a través de processos participatius, aportar el seu criteri, la seva creativitat i la seva força per avançar conjuntament per fer front al canvi climàtic.

El Compromís no és només un marc de treball, és també un àmbit de reflexió i debat sobre els reptes de la ciutat que enforteix la democràcia i la corresponsabilitat. Amb la signatura del Compromís, prop de 1.000 entitats, empreses, organitzacions, comerços, centres educatius i universitats, passen a formar part de la xarxa Barcelona + Sostenible. Aquesta xarxa engloba un conjunt d'organitzacions compromeses amb la sostenibilitat que construeix, dins el marc del Compromís, una ciutat responsable amb les persones i el medi ambient. Els membres de la xarxa Barcelona + Sostenible assumeixen els principis i objectius del Compromís, però, a més, es comprometen a emprendre accions concretes en els seus camps d’acció

En el marc de la celebració a París de la COP21, la xarxa de signants del Compromís va decidir anar un pas més enllà i marcar uns objectius ambiciosos de mitigació i adaptació i concretar les accions climàtiques a curt i llarg termini per assolir-los.  Aquests objectius i projectes es recullen en el Compromís de Barcelona pel Clima i en tot un seguit d'accions i projectes concrets que s’expliquen en profunditat en aquest web.