Llei de canvi climàtic

La nova Llei de canvi climàtic a Catalunya va ser aprovada el passat 27 de juliol de 2017. Es tracta d’una mesura que parteix de la legislació comunitària europea i la concreta dins la regulació catalana. Els seus principals objectius són:

  • Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
  • Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.
  • Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
  • Esdevenir un país capdavanter en la recerca i l'aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos externs.
  • Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

La llei estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per afavorir la transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament sostenible i determina que el país es compromet a assolir l'objectiu de reducció de les emissions de GEH del 40% per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050 respecte als valors de 1990.

També inclou la garantia d’accés als recursos bàsics d’energia i aigua i té en compte la vulnerabilitat de la població envers els impactes del canvi climàtic, especialment els anomenats fenòmens extrems, com les onades de calor, les de fred o les sequeres, etc.

A més, crea un fons de caràcter públic, el Fons Climàtic, que ha d'esdevenir un instrument per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i d'adaptació, i preveu la creació d’impostos per a les activitats econòmiques més contaminants.

La llei de canvi climàtic està suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional (TC)