Com afectarà el canvi climàtic a Barcelona?

L’Ajuntament està estudiant com el canvi climàtic afectarà localment la ciutat per prevenir els seus impactes i preparar-se. Hi ha diferències importants en els impactes derivats del canvi climàtic si actuem a escala mundial per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va elaborar un estudi de regionalització climàtica juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional, per analitzar les projeccions climàtiques a una escala més propera. Aquests treballs s’han continuat des de l’Ajuntament de Barcelona per conèixer amb més detall com el canvi climàtic afectarà el territori barceloní, especialment pel que fa a la calor.

Concretament, s’han analitzat tres períodes de temps (2011-2040; 2041-2070 i 2071-2100) i dos escenaris principals: el primer, què passarà si des d’ara s’adopten accions i mesures per mitigar el canvi climàtic seguint els acords de la COP21 de París (de no superar els 2ºC de temperatura mitjana de la terra i fer tots els possibles per no superar el 1,5ºC) o el que s’ha anomenat escenari “compromès” i el segon, que indica les projeccions de temperatura i precipitació si a dia d’avui i durant els propers anys no apliquem mesures per atenuar (mitigar) els efectes del canvi climàtic o el que s’ha anomenat escenari “passiu”.

Els resultats d’aquests estudis mostren que hi ha diferències importants si decidim actuar o si no ho fem a escala global.

Si a escala mundial aconseguim frenar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a Barcelona a finals de segle la temperatura mitjana de la ciutat augmentaria 1,7 °C, mentre que si no aconseguim aquests objectius globals de reducció d’emissions, aquest augment podria arribar a ser de 3 °C.

Principals efectes del canvi climàtic sobre Barcelona

  • La salut i supervivència de les persones
  • La qualitat de vida i seguretat de les persones
  • La garantia de subministraments
  • El cost de la vida
  • L’entorn.

Els reptes més importants que haurà d’afrontar Barcelina amb relació al canvi climàtic són els següents:

El Servei Meteorològic de Catalunya i Barcelona Regional, basant-se en estudis realitzats per l’AMB, han analitzat com variarà el clima de la zona i quins impactes tindrà a la ciutat. Consulta els estudis