Compromisos de les organitzacions

Índex Entitats del Compromís

Les prop de 1.000 organitzacions membres de la xarxa Barcelona + Sostenible i del Compromís de Barcelona pel Clima treballen per mitigar el canvi climàtic en benefici de tots.

I ho fan en matèria de mobilitat, residus, verd, consum i energia, mitjançant iniciatives, projectes i propostes de tot tipus amb l'objectiu de frenar el canvi climàtic.

Descobreix què fan. Hi ha moltes bones idees per conèixer i adoptar en el teu dia a dia. Frenar el canvi climàtic, és cosa de tots.

Entorn XXI, empresa de serveis ambientals, ens comprometem a:

  • Treballar per la millora constant de Barcelona en matèria de medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic.
  • En els nostres desplaçaments per la ciutat utilitzar sempre el transport públic, en ser més eficient i sostenible que el privat. Els trajectes curts els fem a peu o en bicicleta. I animem a la gent que faci el mateix.

i molt més...

Entorn XXI

L’escola la Sagrera participa al Dia sense Cotxes: hem celebrat el Dia Sense Cotxes. Hem fet uns jocs relacionats amb la mobilitat sostenible, hem recorregut la superilla per saber a quin tema estava dedicada cada cruïlla i hem jugat a una oca gegant sobre la mobilitat. Molts veïns i altres vianants encuriosits s’han interessat per la nostra feina i ens hem donat a conèixer dins el barri.

Escola la Sagrera

L’escola Reina Violant participa al Dia sense cotxes: Enguany hem participat activament a la Setmana de la Mobilitat i al Dia Sense Cotxes. L’escola s’ha eixamplat i els carrers dels voltants s’han convertit en aules, en camps d’esports, en espais artístics i en sala de danses. Totes les nenes i els nens des de 1r a 6è han sortit a fer les activitats lectives al carrer.

Escola Reina Violant

Formem part del Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Hem substituït el vehicle de rènting per un de nou més eficient, hem implantat el teletreball i l’ús de les TIC en la consultoria de clients, hem redactat el nostre Pla de mobilitat, hem col·locat llums LED i doble persiana per evitar l’entrada de calor, entre altres.

Ingecal

Organitzem el Park(ing) Day a Barcelona, un esdeveniment anual que té lloc a prop de 200 ciutats d’arreu del món. Consisteix a transformar diverses places d’aparcament de pagament d’un carrer (zona blava, per exemple) en petits parcs enjardinats, horts, zones d’esbarjo, zones de reparació de bicicletes... amb l’objectiu de donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat més verda, amb més espai públic, amb més qualitat de l’aire i amb una mobilitat sostenible.

Associació Espai Ambiental i més de 60 organitzacions de Barcelona

Contribuïm a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle amb l’estalvi d’energia als edificis (reducció de consum del 15% en electricitat i del 33% en gas, entre 2010 i 2015), la creació d’una comunitat de cotxe compartit (fes_edit UB-UPC) i la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per a prevenir els residus d’envasos i fomentar-ne el reciclatge. 

Reducció del consum

Comunitat de cotxe compartit

Sistema de recuperació d'envasos 

Universitat de Barcelona (UB)

compensaundia

Cada any Lavola calcula, redueix i compensa les emissions de GEH de tota la organització, incloent totes les seves activitats i oficines d’arreu del món. Lavola certifica la seva neutralitat en carboni sota el certificat Clean CO2 (www.clean-co2.com).
Objectiu 1: Reduir en un 50%, per a l'any 2020 (any base 2014), l'abast 1 i 2 de les emissions de CO2e considerant totes les instal·lacions i operacions de la companyia a nivell mundial.
Objectiu 2: Compensar anualment la seva petjada de carboni a través de projectes de compensació de carboni certificats (VCS o Gold Standard)

Lavola

Quina contribució fa l’activitat de la nostra empresa al canvi climàtic? Això és el que mesurem mitjançant la participació en el programa ACORDS VOLUNTARIS per la reducció de CO2 promogut per l’Oficina Catalana de Canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya. Cada any implantem alguna acció per reduir aquesta petjada, com per exemple, organitzar-nos per treballar des de casa per reduir desplaçaments o distribuir les taules de treball per fer un ús més eficient de la il·luminació i estalviar electricitat.

ARDA Gestió i estudis ambientals