Energia

El model energètic actual es nodreix fonamentalment del consum d’energia d’origen fòssil provinent de fora de la ciutat. L’ús d’aquestes energies és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. L’energia generada a partir de recursos locals (renovables i residuals) representa només el 2% del total.

Les ajudes públiques a la rehabilitació d’edificis i d'habitatges inclouen actuacions per reduir la factura energètica i ambiental, usar materials amb baixa petjada ecològica i impulsar l’autoabastament d'energia a partir de fonts renovables locals, mitjançant terrats i cobertes que es converteixin en productors energètics.

El compromís de Barcelona és que el 2030 s'hagin reduït un 45% les emissions per càpita de gasos amb efecte d’hivernacle (o CO2 equivalent), respecte als valors del 2005.

pel_clima_una_nova_cultura_de_lenergia