Mobilitat i qualitat de l’aire

El transport de motor és actualment la causa principal d'emissions a Barcelona i suposa un 22,6% del consum d’energia final de la ciutat.

L'única via realment efectiva és reduir el nombre de vehicles que entren, surten i circulen per la ciutat i, alhora, garantir que aquests cotxes contaminin com menys millor. S’ha de potenciar una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient que permeti a la ciutadania continuar funcionant i alhora reduir la petjada ecològica que deixa.

El compromís de Barcelona és reduir en un 21% els desplaçaments amb vehicle privat de motor i les emissions de CO2 associades, i incrementar els desplaçaments a peu (10%), en bicicleta (67%) i en transport públic (3,5%).

pel_clima_un_canvi_en_la_mobilitat