Model econòmic i social

Donada la tendència a l’augment de les temperatures i els canvis en el règim pluviomètric que pronostiquen els escenaris climàtics del futur, es poden produir canvis en els patrons de consum i en la disponibilitat de recursos d’energia, aigua i aliments.

S’apunta a una disminució del confort a les llars davant les altes temperatures, tant diürnes com nocturnes, alhora que un augment de la complicació de la gestió econòmica de les famílies. Per això caldrà posar una atenció especial en la garantia de serveis bàsics i en el confort climàtic a les llars més vulnerables.

Els col·lectius més vulnerables als impactes del canvi climàtic són les persones sense llar i/o en situació de pobresa, malalts crònics i persones d’edat avançada. També s’espera un augment dels moviments migratoris ocasionats pel canvi climàtic.

pel_clima_consum_conscient_i_transformador