Salut

El canvi climàtic influeix en els requisits bàsics per a la salut: un aire net, aigua potable, aliments suficients i un habitatge segur. L'impacte principal del canvi climàtic sobre la salut de les persones té a veure amb l’augment de la mortalitat per onades de calor, però també té incidència en molts altres factors.

Els augments de temperatures i el canvi global poden afavorir l’increment de malalties transmeses per vectors, per això, cal continuar els protocols de vigilància establerts. La ciutat disposa d’un dispositiu per al tractament de les onades de calor, en el marc del POCS, tot i que és probable que hi hagi un marge de millora en la resposta a aquestes situacions.