Verd i biodiversitat

La presència abundant de vegetació proporciona ombra, humitat i frescor, de manera que es millora el confort de l'espai públic. Actualment, es disposa de 17 m2 de verd per habitant en el conjunt del terme municipal.

El compromís de Barcelona és aprofitar totes les oportunitats per augmentar el verd a la ciutat amb l'objectiu d'incrementar 1,6 km2 d'espais verds (parcs, jardins, corredors verds, arbrat, horts, façanes i cobertes verdes, etcètera) al 2030, és a dir, 1 m2 més per habitant actual.

pel_clima_mes_verd_a_la_ciutat