Barcelona, nomenada Hub de Resiliència

18/11/2021 - 18:27 h

Medi ambient i sostenibilitat. Reconeguda per l’esforç per abordar el risc climàtic i de desastre.

Barcelona, juntament amb Gran Manchester, Helsingborg i Milà, ha estat nomenada Hub de Resiliència per la iniciativa Making Cities Resilient 2030 per a la reducció del risc climàtic i del risc de desastres. La ciutat actuarà com a tal durant tres anys i treballarà per inspirar altres comunitats per millorar la resiliència davant els desastres.

Des del 2019 Barcelona té un equip de professionals experts a treballar i millorar la resilencia urbana per preparar la ciutat i prevenir o, en cas que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència.

Els centres de resiliència formen part de la iniciativa MCR2030, en què cada ciutat ha desenvolupat solucions locals per millorar la capacitat de resistir i recuperarse davant diversos desastres que poden contribuir a orientar les polítiques municipals cap a la reducció de riscos

Dins del marc del programa de cooperació entre ciutats i del conveni de col·laboració amb el Programa global de resiliència d’ONUHabitat, actualment Barcelona treballa per donar suport tècnic a les ciutats perquè ampliïn els perfils de resiliència i avancin pel que fa al coneixement i l’autoavaluació en relació amb les vulnerabilitats.