Com ha canviat el verd de la ciutat durant el confinament?

06/05/2020 - 11:46 h

Mentre ha durat el confinament s’han produït fenòmens inusuals com la manca de persones i gossos, la disminució dràstica dels residus o la reducció de la contaminació. Això ha provocat canvis en els paisatges verds de la ciutat.

Mentre ha durat el confinament els espais verds han viscut un canvi d’estació, d’hivern a primavera, i diversos episodis de pluges, fets habituals per l’època de l’any. Però també s’ han produït fenòmens inusuals com la manca de persones i gossos, la disminució dràstica dels residus que es llencen en aquests espais o la reducció de la contaminació. Això ha provocat tot un seguit de canvis destacables en els paisatges verds de la ciutat.

Per això s’ha fet una visita tècnica d’alguns parcs de la ciutat i altres zones amb presència de verd com: els parcs de Joan Miró, l’Espanya Industrial, Ciutadella o Diagonal Mar; espais com la plaça Gaudí, l’espai Ninot-Clínic, la plaça Letamendi, o els escocells del carrer Balmes, entre altres, i s’han pogut analitzar diversos fenòmens destacables:

Més biomassa verda, més saludable i amb més color

En general, durant el confinament, ha augmentat la intensitat del verd i la quantitat de biomassa vegetal. Les gespes han crescut formant prats amb herbes més altes, verdes i fresques, on hi apareixen flors espontànies que normalment no podien aparèixer perquè es segaven abans que acabés el seu cicle vital, especialment en els espais més formalitzats. Els espais més naturalitzats, on s’havien sembrat prats de flor i que no han patit el contacte amb la pressió de la ciutadania, estan en el seu màxim esplendor, un fet que, a més d’aportar un gran valor estètic, és un reclam per a la biodiversitat.

També es poden veure canvis importants als arbres, on hi ha més biomassa i les fulles han brotat de nou, amb un aspecte sa i vigorós, gràcies a la reducció de la contaminació. Això fa pensar que poden ser menys vulnerables a algunes plagues i malures, com l’oïdi, que afecta al plàtan. Caldrà veure com evolucionen amb l’arribada de la calor. Les plantes sembrades en els escocells es veuen ben verdes, sobretot les que tenen més sòl i estan en zones assolellades.

Noves espècies no detectades

El confinament també ha permès que apareguin algunes espècies no detectades abans a les gespes com l’all de bruixa (Allium roseum), o altres flors espontànies que han aparegut i són més evidents al peu dels arbres, arbustos i a les gespes, com:  la rosella (Papaver rhoeas), el borró (Sherardia arvensis), el trèvol blanc (Trifolium repens), la camamila (Matricaria recuita), el gram negre (Potentilla reptants) o el lletsó (Sonchus tenerrimus).

La fauna en plena activitat

Els ocells de la ciutat estan en plena activitat ja que, a més, som a la seva època de reproducció. Han fet niu i surten a cercar menjar i això, juntament amb un major silenci a la ciutat, ens permet gaudir molt més del seu cant. S’han vist nius d’oca vulgar i ànec collverd i les seves cries, als dos llacs de Ciutadella,  així com als llacs de Diagonal Mar i la Plaça Gaudí. A més dels ocells, a la ciutat es poden observar fàcilment altres espècies com papallones i altres insectes pol·linitzadors.

El confinament i la gestió ecològica

Aquestes circumstàncies excepcionals es sumen al fet que Barcelona aplica una gestió ecològica a tot el verd de la ciutat fent un ús sostenible dels recursos, per a la protecció del medi ambient i, per tant, de la salut.  Exemples d’aquesta gestió ecològica són: la  prohibició dels herbicides químics, l’optimització de l’aigua de reg, o l’ambientalització de la flota de vehicles.

Des de parcs i jardins es vetlla per tenir espais verds de tot tipus, per això,  entre les hectàrees de verd públic hi ha diferents tipologies d’espais. Per exemple, els jardins històrics, que per la seva antiguitat, estil, i característiques significatives formen part del patrimoni artístic i històric de la ciutat; els parcs urbans, que es caracteritzen per l’ús intens que en fa la ciutadania,  i altres espais més naturalitzats  que es caracteritzen pel seu interès per a la biodiversitat. Tots ells tenen tipus de vegetació diferent i, per això, la situació de confinament els ha afectat també de maneres diferents.

Els parcs han viscut unes setmanes atípiques i ara, mentre es van obrint de manera esglaonada i la ciutadania pot anar sortint a passejar, és un bon moment per analitzar com ha canviat aquesta natura i veure-ho de prop. Connectar amb aquest recurs aporta benestar i beneficis per a la salut, a més de millors condicions ambientals per a la ciutat.