S’inicia l’ampliació del carril bici de la via Augusta

06/11/2022 - 10:21 h

Mobilitat i transports. El carril es farà al tram entre els carrers de Laforja i Ganduxer i donarà continuïtat al carril bici que ja funciona entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Laforja.

El carril es farà al tram entre els carrers de Laforja i Ganduxer i donarà continuïtat al carril bici que ja funciona entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Laforja.

Les obres estan finançades amb els Fons Europeus Next Generation i duraran cinc mesos.

Actualment ja hi ha un carril bici entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Laforja, de manera que les obres que ara comencen donaran continuïtat a aquest carril entre el carrer de Laforja (o l’avinguda de la Riera de Cassoles) i el carrer de Ganduxer. Posteriorment, a principis del 2023 s’iniciaran els treballs del tram entre els carrers de Ganduxer i Dolors Monserdà, que forma part d’un dels projectes de pressupostos participatius. Així es guanyarà un eix ciclista que connectarà el districte de Sarrià – Sant Gervasi amb l’Eixample i els barris de Sant Gervasi – Galvany, les Tres Torres i Sarrià.

Les obres del tram entre els carrers de Laforja i Ganduxer

El tram que tot just comença incorporarà dos carrils bici unidireccionals a la calçada, al costat de la vorera, un per cada sentit de circulació, i implicarà eliminar un carril de circulació o un cordó de serveis per banda, segons el tram. Tot el traçat tindrà la senyalització corresponent i separadors de cautxú.

L’actuació s’ha dividit en quatre trams, d’acord amb les característiques de la zona: del carrer de Laforja / avinguda de la Riera de Cassoles a la plaça Molina, a la plaça Molina, de la plaça Molina al carrer de Muntaner i del carrer de Muntaner al carrer de Ganduxer. Cada tram adopta la solució més adient, i gairebé tot el traçat anirà pel carril més proper a la vorera i en el mateix sentit de la circulació que els vehicles, excepte a l’avinguda de la Riera de Cassoles i a la plaça de Molina, on un dels dos sentits del carril bici anirà en sentit contrari a la resta de vehicles.

Afectacions a la mobilitat per les obres

Els primers treballs inclouran l’execució d’encreuaments de serveis; la construcció de voreres passants a les cruïlles del carrer de Sant Eusebi, al costat mar, i al carrer de Lincoln, als dos costats, i l’ampliació de les voreres al carrer de Madrazo i a la via Augusta, a l’altura de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes, entre d’altres. Després es duran a terme els treballs de fresat i aglomerat del paviment, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones.

Aquestes tasques comportaran diverses afectacions a la mobilitat en punts com la cruïlla situada entre l’avinguda de la Riera de Cassoles i la via Augusta, on, tot i l’ocupació de carrils de circulació, es garantiran en tot moment els itineraris de vianants i vehicles. També hi haurà ocupacions de carrils al tram de la via Augusta situat entre l’avinguda de la Riera de Cassoles i el carrer de Balmes, on es mantindrà com a mínim un carril de circulació per calçada.