El Pla Canviem pel Clima rep 400 propostes i entra en la fase de priorització

01/09/2021 - 09:29 h

Sostenibilitat. El Pla Canviem pel Clima 2030 vol promoure canvis en la cultura dominant i ajudar a desenvolupar i estendre una nova cultura de sostenibilitat que intensifiqui l’acció climàtica a la ciutat de Barcelona.

Aquest vídeo explica, de manera senzilla, els fonaments d’aquesta nova cultura del “viure bé, sense fer malbé”. I és que afrontar la crisi climàtica requereix de molts tipus de mesures, però el paper actiu de la ciutadania és essencial. Calen coneixements, canvis de valors, d’actituds, d’hàbits… que també s’han de planificar i treballar.

El passat mes de maig es va iniciar el procés participatiu vinculat a l’elaboració del Pla amb la fase de recollida de propostes i validació del marc estratègic. Durant aquesta fase, que va finalitzar el passat 6 d’agost, s’han proposat unes 400 accions, a través de les diverses vies possibles: l’espai de propostes d’accions de la plataforma Decidim, dues sessions participatives amb personal de l’Ajuntament, dues sessions més amb membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, i un qüestionari ciutadà.

Totes les propostes plantejades apareixen recollides a l’espai web del Pla (allotjat a la plataforma decidim.barcelona), així com els informes de resultats de les quatre sessions participatives.

Durant el mes d’agost i els primers dies de setembre s’està procedint, per part de l’equip tècnic redactor del Pla, a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes rebudes. Així mateix, algunes accions poden ser descartades perquè són de tipus sectorial i encaixen (o ja estan previstes) en altres plans i/o estratègies municipals (Pla Clima, Verd i biodiversitat, Mobilitat, Residu Zero, Urbanisme, etc.).

Les propostes viables passaran a la fase de priorització, que durarà del 16 de setembre al 8 d’octubre. Durant aquest període, totes les persones interessades podran donar suports a aquelles propostes que considerin més interessants a través de la plataforma Decidim. Des de l’Ajuntament fem una crida a tots els agents i persones de la ciutat a participar en aquesta nova fase del Pla Canviem pel Clima, amb l’objectiu de copsar quines de les accions proposades generen més interès.

Un cop acabi la fase de priorització, s’iniciarà la redacció definitiva del Pla, que tindrà en consideració les propostes rebudes (i la seva priorització), a més d’altres criteris de tipus tècnic i econòmic. Durant el darrer trimestre de l’any es publicarà a la plataforma Decidim el document del Pla Canviem pel Clima 2030 que se sotmetrà a aprovació municipal.